Aktualności KRB - Biblioteka Narodowa

EN

Aktualności KRB

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 28 czerwca 2024 roku w Bibliotece Narodowej – Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała trzy opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Kodrąb – opinia pozytywna
 • Gmina  Mirosławiec – opinia negatywna
 • Gmina  Zabrodzie – opinia pozytywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła stan bibliotek w Polsce, wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie oraz podjęła uchwałę w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych i podręczników w bibliotekach szkolnych.

 

Posiedzenie KRB – 22 maja 2024 roku

W dniu 22 maja 2024 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Rada omówiła temat ewidencji materiałów bibliotecznych i podręczników w bibliotekach szkolnych oraz wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 12 kwietnia 2024 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Dragacz – opinia negatywna
 • Gmina  Lisia Góra – opinia pozytywna


Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła stan czytelnictwa w Polsce oraz wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 1 marca 2024 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała trzy opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Czarnocin – opinia negatywna
 • Gmina Nawojowa – opinia negatywna
 • Gmina Sośnicowice – opinia negatywna

KRB przyjęła stanowisko dotyczące prośby Biblioteki Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz rekomendację dotyczącą wniosku Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej w sprawie oceny w zakresie spełnienia wymogów i kryteriów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie oraz przeprowadziła dyskusję o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 11 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Jabłonna Lacka – opinia pozytywna
 • Gmina Kunów – opinia negatywna

Ponadto KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2023, ustaliła plan pracy na rok 2024 oraz przyjęła stanowisko dotyczące wniosku Biblioteki Fundacji im. Janusza Kurtyki w sprawie zaliczenia Biblioteki Fundacji do bibliotek naukowych. Rada wysłuchała także informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.  

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Ciasna – opinia pozytywna
 • Gmina Krobia – opinia pozytywna
 • Gmina Piotrowice Wielkie – opinia negatywna
 • Gmina Siedlec – opinia negatywna

KRB dyskutowała na temat spełnienia przez Bibliotekę Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz Bibliotekę Instytutu Nauk Prawnych PAN warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Ponadto Rada przyjęła uchwałę dotyczącą bibliotek posiadających cenne zbiory oraz wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.   

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 27 listopada 2023 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Radłów – opinia pozytywna
 • Gmina Sieraków – opinia negatywna
 • Gmina Sława – opinia negatywna
 • Gmina Sobolew – opinia negatywna
 • Gmina Świerczów – opinia pozytywna
 • Gmina Ułęż – opinia pozytywna

Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 i pozytywnie zarekomendowała nowelizację NPRCz 2.0, a także wysłuchała informacji o kradzieży w BUW i sytuacji bibliotek na Ukrainie.   

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 15 września 2023 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Łabowa – opinia negatywna
 • Gmina Poświętne – opinia negatywna
 • Gmina Rychtal – opinia pozytywna
 • Gmina Słońsk – opinia negatywna
 • Gmina Sulejów – opinia negatywna
 • Gmina Tomaszów Mazowiecki – opinia pozytywna
 • Gmina Złoczew – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna przeprowadziła dyskusję na temat funkcjonowania książkomatów i omówiła raport BN o stanie bibliotek oraz wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.   

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 30 czerwca 2023 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Jasień – opinia pozytywna
 • Gmina Kleczew – opinia pozytywna
 • Gmina Mirosławiec – opinia negatywna
 • Gmina Wieliczki – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie oraz przeprowadziła dyskusję na temat funkcjonowania bibliotek szkolnych.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 19 maja 2023 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Kornowac – opinia pozytywna
 • Gmina Koźminek – opinia pozytywna
 • Gmina Muszyna – opinia pozytywna
 • Gmina Rejowiec – opinia negatywna
 • Gmina Sieraków – opinia negatywna
 • Gmina Ścinawa – opinia pozytywna
 • Gmina Udanin – opinia pozytywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna zapoznała się z wnioskiem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie oraz omówiła stan czytelnictwa w Polsce. 

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 23 lutego 2023 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Miasteczko Krajeńskie – opinia pozytywna
 • Gmina Szczerców – opinia negatywna

Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025  oraz sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 16 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Gowarczów – opinia pozytywna
 • Gmina Radecznica – opinia negatywna
 • Gmina Skaryszew – opinia negatywna
 • Gmina Stare Babice – opinia negatywna

KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022 oraz ustaliła plan pracy na rok 2023. Ponadto Rada dyskutowała na temat przeprowadzania skontrum w bibliotekach oraz wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 19 grudnia 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina  Damnica – opinia negatywna
 • Gmina  Koźminek – opinia negatywna
 • Gmina  Mietków – opinia negatywna
 • Gmina  Radwanice – opinia pozytywna
 • Gmina Skrwilno – opinia negatywna

KRB powołała zespół roboczy ds. oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz wystosowała apel o rozważenie wyłączenia bibliotek publicznych z listy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 25 października 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina  Bielawa – opinia negatywna
 • Gmina  Krobia – opinia negatywna
 • Gmina  Krzanowice – opinia pozytywna
 • Gmina  Murowana Goślina – opinia negatywna
 • Gmina Wierzchowo – opinia negatywna

Ponadto KRB wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 oraz sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 15 września 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina  Dorohusk – opinia negatywna
 • Gmina  Jasień – opinia negatywna
 • Gmina  Komprachcice – opinia negatywna
 • Gmina  Kraszewice – opinia negatywna
 • Gmina Radłów – opinia negatywna
 • Gmina  Szumowo – opinia pozytywna
 • Gmina Tyszowce – opinia negatywna
 • Gmina Udanin – opinia negatywna


KRB pozytywnie zaopiniowała wnioski o zaliczenie do bibliotek naukowych: Biblioteki  Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie oraz Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto  Rada wysłuchała informacji o postępach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 29 czerwca 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Ciepłowody – opinia negatywna
 • Gmina  Goleszów – opinia negatywna
 • Gmina  Klonowa – opinia pozytywna
 • Gmina  Słupia – opinia pozytywna

Ponadto Rada omówiła raport BN o stanie czytelnictwa w Polsce oraz wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 20 maja 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina  Bierzwnik – opinia negatywna
 • Gmina  Kożuchów – opinia negatywna
 • Gmina  Lubniewice – opinia pozytywna
 • Gmina  Kwidzyn – opinia pozytywna

 

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła funkcjonowanie bibliotek publicznych w Polsce w roku 2021, wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 oraz przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji bibliotek na Ukrainie.

 

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 14 kwietnia 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Janikowo – opinia negatywna
 • Gmina Kornowac – opinia negatywna
 • Gmina Lubomia – opinia negatywna
 • Gmina Łomża – opinia pozytywna
 • Gmina Przesmyki – opinia negatywna
 • Gmina Strzelce – opinia negatywna

Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji bibliotek na Ukrainie oraz wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

 

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 9 marca 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Koźminek – opinia negatywna
 • Gmina Osiek Jasielski – opinia pozytywna
 • Gmina Tuczępy – opinia negatywna
 • Gmina Zagórz – opinia negatywna

Krajowa Rada Biblioteczna dokonała oceny w zakresie spełnienia przez biblioteki naukowe wymogów i kryteriów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji bibliotek na Ukrainie.

 

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

 

W dniu 10 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Aleksandrów Łódzki – opinia negatywna
 • Gmina Jemielno – opinia negatywna
 • Gmina Nędza – opinia negatywna
 • Gmina Ostrów – opinia pozytywna
 • Gmina Sieraków – opinia negatywna
 • Gmina Tuczno – opinia negatywna

KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2021 oraz ustaliła plan pracy na rok 2022. Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 oraz negatywnie zaopiniowała propozycję przekazania stronie węgierskiej rękopisu Nalda Naldiego Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quattuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 

 

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Brzeg Dolny – opinia negatywna
 • Gmina-Miasto Jordanów – opinia pozytywna
 • Gmina Kołczygłowy – opinia negatywna
 • Gmina Miasteczko Krajeńskie – opinia negatywna
 • Gmina Nowinka – opinia negatywna
 • Gmina Paczków – opinia negatywna
 • Gmina Świdnica – opinia negatywna

Ponadto Rada dyskutowała nad wznowieniem prac na temat oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz wysłuchała informacji o postępach w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. KRB powołała także zespół roboczy ds. oceny bibliotek naukowych oraz omówiła pismo Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 17 listopada 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Bartoszyce – opinia pozytywna
 • Gmina Biskupiec – opinia pozytywna
 • Gmina Dziadkowice – opinia negatywna
 • Gmina Jarocin – opinia negatywna
 • Gmina Morzeszczyn – opinia pozytywna
 • Gmina Ostaszewo – opinia pozytywna
 • Gmina Węgorzyno – opinia negatywna

Ponadto Rada dyskutowała na temat przeprowadzania skontrum w bibliotekach, a także wysłuchała informacji o postępach w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 oraz formach współpracy Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich z Krajową Radą Biblioteczną i Biblioteką Narodową.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 11 października 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwanaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Głogów – opinia pozytywna
 • Gmina Jeziora Wielkie – opinia negatywna
 • Gmina Kijewo Królewskie – opinia negatywna
 • Gmina Krobia – opinia negatywna
 • Gmina Mielno – opinia negatywna
 • Gmina Nowe – opinia negatywna
 • Gmina Przyrów – opinia negatywna
 • Gmina Stary Targ – opinia negatywna
 • Gmina Sośno – opinia pozytywna
 • Gmina Ścinawa – opinia negatywna
 • Gmina Środa Wielkopolska – opinia negatywna
 • Gmina Wąsosz – opinia negatywna

Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 12 lipca 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwanaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Bodzentyn –  opinia pozytywna
 • Gmina Gościeradów – opinia negatywna
 • Gmina Krzykosy – opinia negatywna
 • Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – opinia negatywna
 • Gmina Nowa Sarzyna – opinia pozytywna
 • Gmina Parczew – opinia negatywna
 • Gmina Rutki – opinia pozytywna
 • Gmina Sicienko – opinia pozytywna
 • Gmina Szczekociny – opinia negatywna
 • Gmina Świerklany – opinia negatywna
 • Gmina Widawa – opinia negatywna
 • Gmina Zapolice – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Brzozów – opinia pozytywna
 • Gmina Herby – opinia negatywna
 • Miasto Kwidzyn – opinia negatywna
 • Gmina Przesmyki – opinia negatywna
 • Gmina Skrwilno – opinia negatywna
 • Gmina Szczekociny – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna zapoznała się z aktualnymi informacjami w sprawie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 28 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała trzy opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Sitno – opinia pozytywna
 • Gmina Trzcińsko-Zdrój – opinia pozytywna
 • Gmina Wilkołaz – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, który został ogłoszony przez Polską Izbę Książki.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Aleksandrów Kujawski – opinia negatywna
 • Gmina Mogielnica – opinia pozytywna
 • Gmina Pawłów – opinia negatywna
 • Miasto Sejny – opinia negatywna
 • Gmina Śliwice – opinia pozytywna
 • Gmina Ząbkowice Śląskie – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 3 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze w tym roku zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Giby – opinia negatywna
 • Gmina Grunwald – opinia negatywna
 • Gmina Kurów – opinia negatywna
 • Gmina Lubsko – opinia pozytywna
 • Gmina Wierzchosławice – opinia negatywna
 • Miasto Wojkowice – opinia negatywna
 • Gmina Zakrzówek – opinia pozytywna

KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020 oraz ustaliła plan pracy na rok 2021. Ponadto Rada wyraziła stanowisko dotyczące ogłoszonego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

W dalszej części posiedzenia Rada wyraziła zaniepokojenie propozycją likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim.

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna wyraziła podziękowanie prof. Zdzisławowi Pietrzykowi wieloletniemu dyrektorowi Biblioteki Jagiellońskiej za znakomite kierowanie największą i najstarszą biblioteką akademicką w Polsce.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt. 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Bartoszyce – opinia negatywna
 • Gmina Niechanowo – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 8 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt. 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Orneta – opinia pozytywna
 • Gmina Strzeleczki – opinia negatywna
 • Gmina Zaleszany – opinia negatywna
 • Gmina Żarów – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt. 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Chąśno – opinia pozytywna
 • Gmina Frombork – opinia pozytywna
 • Gmina Jeleśnia – opinia negatywna
 • Gmina Szumowo – opinia negatywna
 • Gmina Tyszowce – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna wydała opinię w sprawie wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącego dostosowania bibliotek do zasad RODO oraz kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 19 listopada 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Czempiń – opinia negatywna
 • Gmina Nowogród Bobrzański – opinia negatywna
 • Gmina Sypniewo – opinia negatywna
 • Gmina Tryńcza – opinia pozytywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 6 listopada 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwanaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Gozdnica – opinia negatywna
 • Gmina Hażlach – opinia negatywna
 • Gmina Jeżewo – opinia pozytywna
 • Powiat Krasnystaw – opinia negatywna
 • Gmina Niechlów – opinia negatywna
 • Gmina Nowy Korczyn – opinia pozytywna
 • Gmina Przedecz – opinia negatywna
 • Gmina Strawczyn – opinia pozytywna
 • Gmina Stryków – opinia negatywna
 • Gmina Suwałki – opinia pozytywna
 • Gmina Tychowo – opinia negatywna
 • Gmina Wierzchowo – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Ciepłowody – opinia negatywna
 • Gmina Dobrodzień – opinia pozytywna
 • Gmina Dubienka – opinia pozytywna
 • Gmina Harasiuki – opinia pozytywna
 • Gmina Konarzyny – opinia pozytywna
 • Gmina Morawica – opinia pozytywna
 • Gmina Poddębice – opinia negatywna
 • Gmina Sośno – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce oraz wyniki GUS o stanie bibliotek za rok 2019, a także kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 24 sierpnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Miejsce Piastowe – opinia pozytywna
 • Gmina Przytyk – opinia pozytywna
 • Gmina Słupia – opinia negatywna
 • Gmina Szypliszki – opinia negatywna
 • Gmina Żerków – opinia negatywna

Ponadto Rada wybrała Jacka Nowińskiego, dyrektora Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida, jako swojego przedstawiciela do nowej Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Dyrektorzy Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej wchodzą do Rady niezależnie. KRB wydała opinię w sprawie nowelizacji załącznika rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu, a także kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Chąśno – opinia pozytywna
 • Gmina Gniew – opinia pozytywna
 • Gmina Iłów – opinia negatywna
 • Gmina Kobylin – opinia negatywna
 • Gmina Przerośl – opinia negatywna
 • Gmina Przeworno – opinia negatywna
 • Gmina Wyszogród – opinia negatywna

Ponadto na posiedzeniu Rada przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 1 czerwca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Bolków – opinia pozytywna
 • Gmina Czerniewice – opinia pozytywna
 • Gmina Kaczory – opinia negatywna
 • Gmina Osiek – opinia negatywna
 • Gmina Piaski – opinia pozytywna
 • Gmina Rakoniewice – opinia negatywna

Ponadto na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o zaliczenie do bibliotek naukowych Polskiego Centrum Informacji Muzycznej/ Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich, a także omówiła Pracownicze Plany Kapitałowe oraz sytuację bibliotek w okresie pandemii.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 2 marca 2020 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Dorohusk – opinia negatywna
 • Gmina Jeżewo – opinia negatywna
 • Gmina  Małdyty – opinia negatywna
 • Gmina Nowinka – opinia negatywna
 • Gmina Sosnowica – opinia negatywna
 • Gmina Śliwice – opinia negatywna

Ponadto na posiedzeniu Rada powołała zespół roboczy KRB ds. zmian w formularzu K-03 dla bibliotek publicznych oraz przyjęła stanowisko w sprawie rekomendacji dla nowej edycji NPRCz 2021–2026, możliwości ubiegania się o finansowanie co najmniej raz w roku, zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, pedagogicznych i placówek przedszkolnych.

Posiedzenie KRB w dniu 17 stycznia 2020 r.

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się  posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i kierowników działów instrukcyjno-metodycznych. W pierwszej części spotkania Krajowa Rada Biblioteczna, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Małogoszcz – opinia negatywna
 • Gmina Nędza – opinia negatywna
 • Gmina Tarłów – opinia pozytywna
 • Gmina Wieruszów – opinia negatywna
 • Gmina Wietrzychowice – opinia pozytywna

Ponadto KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2019 oraz ustaliła plan pracy na rok 2020. Druga część posiedzenia Krajowej Rady Bibliotecznej odbyła się z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych oraz kierowników działów instrukcyjno-metodycznych. Przeprowadzono dyskusję na temat sprawozdania bibliotek K-03 oraz zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w 2020 roku. Ponadto uczestnicy zapoznali się z programem „Publiczny internet dla każdego”- WiFi dla bibliotek oraz omówili temat łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwanaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Babimost – opinia negatywna
 • Gmina Buk – opinia negatywna
 • Gmina Gaworzyce – opinia pozytywna
 • Gmina Iłowa – opinia pozytywna
 • Gmina Kurów – opinia negatywna
 • Miasto Lubartów – opinia negatywna
 • Gmina Łapanów – opinia negatywna
 • Gmina Nieborów – opinia negatywna
 • Gmina Olsztyn (woj. śląskie) – opinia negatywna
 • Powiat Opole Lubelskie – opinia negatywna
 • Gmina  Potok Wielki– opinia negatywna
 • Gmina Skierbieszów – opinia negatywna

Ponadto na posiedzeniu Rada powołała zespół roboczy KRB ds. kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliologii oraz rozpatrzyła pismo pana Krzysztofa Szelonga dyrektora Książnicy Cieszyńskiej.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się ostatnie tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała jedenaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Borzęcin – opinia negatywna;
 • Gmina Chorkówka – opinia pozytywna;
 • Gmina Dynów – opinia negatywna;
 • Gmina Kije – opinia negatywna;
 • Gmina Kolno – opinia negatywna;
 • Gmina Konopiska – opinia negatywna;
 • Gmina Lubsko – opinia negatywna;
 • Gmina Niedźwiedź – opinia pozytywna;
 • Gmina Przytyk – opinia negatywna;
 • Gmina Wąsosz – opinia negatywna;
 • Gmina Wolanów – opinia pozytywna.

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce w roku 2018 oraz dokonała podsumowania działalności Rady.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 20 maja 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwanaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Kętrzyn – opinia negatywna;
 • Gmina Bodzanów – opinia pozytywna;
 • Gmina Potęgowo – opinia negatywna;
 • Gmina Rogóźno – opinia negatywna;
 • Gmina Siemiatycze – opinia negatywna;
 • Gmina Staroźreby – opinia negatywna;
 • Gmina Warlubie – opinia negatywna;
 • Gmina Stara Dąbrowa – opinia negatywna;
 • Gmina Ustronie Morskie – opinia negatywna;
 • Gmina Brody – opinia negatywna;
 • Gmina Iwaniska – opinia pozytywna;
 • Gmina Marcinowice – opinia pozytywna.

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw. W dalszej części spotkania Rada dyskutowała nad przedłużeniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także dokonała oceny spełnienia przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 11 marca 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina  Działdowo – opinia pozytywna
 • Powiat Kętrzyn – opinia pozytywna
 • Gmina Nakło nad Notecią – opinia negatywna
 • Gmina Stopnica – opinia pozytywna

W dalszej części spotkania Rada dokonała oceny spełnienia przez biblioteki naukowe warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto KRB podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla kontynuacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa od 2021 r.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 26 lutego 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Gietrzwałd – opinia pozytywna
 • Gmina Pałecznica – opinia negatywna

KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018 oraz ustaliła plan pracy na rok 2019. Ponadto Rada wydała opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się  posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Siemiątkowo – opinia pozytywna
 • Gmina Wodzierady – opinia negatywna

Ponadto na posiedzeniu Rada omawiała temat oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów kierunku informacja naukowa i bibliologia. Przed posiedzeniem Rady odbyło się posiedzenie zespołu roboczego KRB ds. kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliologii.   

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 27 września 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Buk – opinia negatywna
 • Gmina Miasteczko Krajeńskie – opinia negatywna
 • Gmina Orla – opinia negatywna
 • Gmina Jedlnia Letnisko – opinia negatywna

Ponadto na posiedzeniu Rada dyskutowała na temat  raportu o stanie czytelnictwa w Polsce w roku 2017.  

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury 

W dniu 29 czerwca 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia biblioteki z inną instytucją kultury.

 • Gmina Czernichów – opinia negatywna;
 • Gmina Krynice – opinia negatywna.

Ponadto na posiedzeniu Rada zapoznała się z raportem o stanie czytelnictwa w Polsce w roku 2017.      

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia biblioteki z inną instytucją kultury.

 • Gmina Babimost – opinia negatywna;
 • Gmina Golina – opinia negatywna;
 • Gmina Goworowo – opinia negatywna;
 • Gmina Orzesze – opinia negatywna;
 • Radomin – opinia negatywna;
 • Ryn – opinia pozytywna;
 • Wieliczki – opinia negatywna.

Ponadto na posiedzeniu Rada przeprowadziła dyskusję na temat stanu bibliotek w Polsce w roku 2016, po zapoznaniu się z raportem Instytutu Książki i Czytelnictwa BN.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 26 lutego 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała jedną opinię dotyczącą łączenia biblioteki z inną instytucją kultury.

 • Gmina Gostynin – opinia negatywna

Ponadto KRB omówiła stan bibliotek w Polsce w roku 2016, a także wydała stanowisko na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 6 lutego 2017 roku odbyło się w Warszawie pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Grybów – opinia pozytywna
 • Gmina Wysokie – opinia negatywna

KRB przyjęła również sprawozdanie z działalności Rady za 2016 rok oraz plan pracy na rok 2017. W dalszej części spotkania Rada dyskutowała na temat stanu bibliotek w Polsce w 2015 roku, a także zapoznała się z projektami: OMNIS i Patrimonium. 

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się w Bibliotece Narodowej posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dwadzieścia dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina  Domaniów – opinia pozytywna
 • Gmina Godzianów – opinia pozytywna 
 • Gmina Gościeradów – opinia negatywna
 • Gmina Gromadka – opinia pozytywna
 • Gmina Izbica Kujawska – opinia negatywna
 • Gmina Kobiór – opinia negatywna
 • Gmina Kwilcz  – opinia negatywna
 • Gmina Lipnik – opinia negatywna
 • Gmina Małomice – opinia negatywna
 • Gmina Nędza – opinia negatywna
 • Gmina Niemce – opinia negatywna
 • Gmina Przechlewo – opinia pozytywna
 • Gmina Przerośl – opinia negatywna
 • Gmina Sadowie – opinia pozytywna
 • Gmina Skulsk – opinia negatywna
 • Gmina Sompolno – opinia negatywna
 • Gmina Suchożebry – opinia negatywna
 • Gmina Tarnowiec – opinia negatywna
 • Gmina Tarnów – opinia pozytywna
 • Gmina Uchanie – opinia negatywna
 • Gmina Wijewo – opinia negatywna
 • Gmina Wolbórz – opinia negatywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 23 września 2016 roku odbyło się w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Bobowo – opinia negatywna
 • Gmina Ciepłowody – opinia negatywna
 • Gmina Grybów – opinia negatywna
 • Gmina Horyniec-Zdrój – opinia negatywna
 • Gmina Krasnopol – opinia pozytywna
 • Gmina Muszyna – opinia negatywna
 • Gmina Nowy Wiśnicz – opinia negatywna
 • Gmina Wejherowo – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dwadzieścia siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Andrespol – opinia negatywna
 • Gmina Bojanów – opinia negatywna
 • Gmina Dobrzyniewo Duże – opinia negatywna
 • Gmina Drwinia – opinia negatywna
 • Gmina Mierzęcice – opinia negatywna
 • Gmina Nowa Karczma – opinia negatywna
 • Gmina Oświęcim – opinia negatywna
 • Gmina Przesmyki – opinia negatywna
 • Gmina Przywidz – opinia negatywna
 • Gmina Radecznica – opinia negatywna
 • Gmina Rajgród – opinia negatywna
 • Gmina Sanniki – opinia negatywna
 • Gmina Sawin – opinia negatywna
 • Gmina Sulmierzyce – opinia negatywna
 • Gmina Suwałki – opinia negatywna
 • Gmina Świątniki Górne – opinia negatywna
 • Gmina Szczaniec – opinia negatywna
 • Gmina Wąsosz – opinia negatywna
 • Gmina Wierzchowo – opinia negatywna
 • Gmina Wolin – opinia negatywna
 • Gmina Zaleszany – opinia negatywna
 • Gmina Augustów – opinia pozytywna
 • Gmina Chełm – opinia pozytywna
 • Gmina Czerwonka – opinia pozytywna
 • Gmina Malanów – opinia pozytywna
 • Gmina Miłoradz – opinia pozytywna
 • Gmina Opalenica – opinia pozytywna

Rada dokonała wyboru swojego przedstawiciela do Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz zaopiniowała wniosek Prezydenta Elbląga o zaliczenie Biblioteki Głównej Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida do bibliotek naukowych. W dalszej części spotkania Rada dyskutowała na temat nieformalnych połączeń występujących w różnych rejonach kraju.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 22 kwietnia 2016 roku odbyło się we Wrocławiu wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Mrocza – opinia negatywna
 • Gmina Poświętne – opinia negatywna
 • Gmina Szubin – opinia negatywna
 • Gmina Wodzierady – opinia negatywna

W dalszej części spotkania Rada omawiała temat ewidencji zbiorów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 10 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dziewięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Biały Bór – opinia negatywna
 • Gmina Biskupiec – opinia negatywna
 • Gmina Bobolice – opinia negatywna
 • Gmina Bukowno – opinia negatywna
 • Gmina Lipie – opinia negatywna.
 • Gmina Margonin – opinia negatywna
 • Gmina Przemków – opinia pozytywna
 • Gmina Unisław  – opinia negatywna
 • Gmina  Władysławów – opinia  negatywna

W dalszej części spotkania Rada dyskutowała na temat wyników pracy zespołu roboczego KRB ds. oceny spełnienia warunków nałożonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu, a także omówiła projekt ustawy o narodowych dobrach kultury.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 29 stycznia 2016 roku odbyło się w Warszawie pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Dąbrowa Biskupia – opinia negatywna
 • Gmina Drobin – opinia negatywna
 • Gmina Dźwierzuty – opinia negatywna
 • Gmina Gorzkowice – opinia pozytywna
 • Gmina Łasin – opinia negatywna
 • Gmina Sokoły  – opinia pozytywna
 • Gmina  Wicko – opinia negatywna

KRB przyjęła również sprawozdanie z działalności Rady za 2015 rok oraz plan pracy na rok 2016.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dwadzieścia jeden opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina  Czarny Bór – opinia pozytywna
 • Gmina Lipno – opinia negatywna
 • Gmina Tarnówka – opinia pozytywna
 • Gmina Rokietnica  – opinia negatywna
 • Gmina Grabów – opinia pozytywna
 • Gmina Wróblew – opinia negatywna
 • Gmina Białobrzegi – opinia pozytywna
 • Gmina Korzenna – opinia negatywna
 • Gmina Mirzec – opinia pozytywna
 • Gmina Sienno – opinia negatywna
 • Gmina Radzanowo – opinia negatywna
 • Gmina Sypniewo – opinia negatywna
 • Gmina Szczuczyn – opinia pozytywna
 • Gmina Bartoszyce – opinia negatywna
 • Gmina Kruklanki – opinia pozytywna
 • Gmina Szaflary – opinia negatywna
 • Gmina Buk – opinia negatywna
 • Gmina Goczałkowice-Zdrój – opinia negatywna
 • Gmina Krokowa – opinia negatywna
 • Gmina Parchowo – opinia pozytywna
 • Gmina Piotrków Kujawski – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 24 września 2015 roku odbyło się w Toruniu wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała czternaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Kolno – opinia negatywna
 • Gmina Przecław – opinia negatywna
 • Gmina Dynów – opinia negatywna
 • Gmina Mełgiew  – opinia negatywna
 • Gmina Księżpol – opinia negatywna
 • Gmina Iwanowice – opinia pozytywna
 • Gmina Świerczów – opinia negatywna
 • Gmina Bolesławiec – opinia pozytywna
 • Gmina Rokitno – opinia negatywna
 • Gmina Wilkasy – opinia negatywna
 • Gmina Kruklanki – opinia negatywna
 • Gmina Łyse – opinia negatywna
 • Gmina Sztabin – opinia pozytywna
 • Gmina Oleśnica – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 29 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała  wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dziesięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Przemęt – opinia pozytywna
 • Gmina Maków Mazowiecki – opinia negatywna
 • Gmina Komarówka Podlaska – opinia negatywna
 • Gmina Jerzmanowa  – opinia pozytywna
 • Gmina Sokoły – opinia negatywna
 • Gmina Dąbrowa Biskupia – opinia negatywna
 • Gmina Środa Wielkopolska – opinia negatywna
 • Gmina Międzychód – opinia negatywna
 • Gmina Zakroczym – opinia negatywna
 • Gmina Lelis – opinia pozytywna

Krajowa Rada Biblioteczna zaakceptowała na posiedzeniu projekt Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016–2020”.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 23 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

 • Gmina Kłomnice – opinia negatywna
 • Gmina Przystajń – opinia negatywna
 • Gmina Sitkówka-Nowiny – opinia negatywna
 • Gmina Szemud – opinia negatywna
 • Gmina Zagnańsk – opinia negatywna 

Posiedzenie KRB 26 stycznia 2015 r.

Stan czytelnictwa w Polsce to główny temat pierwszego w tym roku posiedzenia Krajowej Rady Bibliotecznej. Dyskusja toczyła się wokół dwóch raportów przedstawionych przez dr. Romana Chymkowskiego, kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa BN „Stan czytelnictwa w Polsce w roku 2014” i dr Barbarę Budyńską, kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa IKiCz „Biblioteki Publiczne w roku 2013”.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 28 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury:

 • Gmina Dobrzany – opinia negatywna
 • Gmina Międzyrzec Podlaski – opinia negatywna
 • Gmina Recz – opinia negatywna
 • Gmina Serokomla – opinia negatywna
 • Gmina Trzebiechów – opinia negatywna
 • Gmina Sośnie – opinia pozytywna
 • Gmina Chrzypsko – opinia pozytywna

Ponadto KRB pozytywnie zaopiniowała wniosek Międzynarodowego Centrum Kultury
o zaliczenie biblioteki MCK do bibliotek naukowych.
W drugiej części posiedzenia Rada rozpoczęła dyskusję na temat oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach Rady.

Posiedzenie KRB

W dniu 29 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury:

 • Gmina Dąbrówno – pozytywna
 • Powiat Dąbrowa Tarnowska – negatywna
 • Gmina Działdowo – negatywna
 • Gmina Jasło – negatywna
 • Gmina Ludwin– negatywna

Dyr. Tomasz Makowski przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej 2014–2019

Posiedzenie inauguracyjne Krajowej Rady Bibliotecznej IV kadencji

W dniu 2 lipca 2014 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się pierwsze  posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej kadencji 2014 – 2019.

Po uroczystym wręczeniu przez prof. Małgorzatę Omilanowską, minister kultury i dziedzictwa narodowego nominacji, członkowie KRB rozpoczęli pierwsze posiedzenie Rady. W tajnym głosowaniu wybrali na przewodniczącego dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.

Nowi członkowie KRB zapoznali się z obowiązkami i specyfiką pracy Krajowej Rady Bibliotecznej. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu zespołu roboczego ds. wydawania opinii dotyczących zamiaru połączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury w składzie:  dr Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska i Ewa Potrzebnicka.

Skład KRB:

dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej; przewodniczący

Paweł Braun – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku,

Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,

Jan Krajewski – prezes Polskiego Związku Bibliotek,

Alicja Kuduk – nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz--Dreszera w Chełmie,

dr Emanuel Kulczycki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii,

prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach,

Piotr Matywiecki – przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,

Agnieszka Miśkiewicz – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół

Społecznych nr 1 w Krakowie,

Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej,

Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej;

dr hab. prof. UW  Jacek Soszyński -- Uniwersytet Warszawski, Wydział

Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,

Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

Irena Zalewska – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Nowy skład KRB na lata 2014–2019

Informujemy, że dnia 10 czerwca 2014 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Krajową Radę Biblioteczną na okres 2014–2019 w następującym składzie:

1. Dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej

2. Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

3. Prof. dr hab. Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

4. Paweł Braun – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, przedstawiciel MKiDN

5. Jacek Nowiński – Dyrektor Biblioteki Elbląskiej; przedstawiciel MKiDN

6. Andrzej Ociepa – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, przedstawiciel MKiDN

7. Sylwia Czacharowska – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, przedstawiciel MEN

8. Alicja Kuduk – nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz -- Dreszera w Chełmie, przedstawiciel MEN

9. Agnieszka Miśkiewicz – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, przedstawiciel MEN

10. Irena Zalewska – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, przedstawiciel MEN

11. Dr Emanuel Kulczycki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, przedstawiciel MNiSW

12. Doc. dr hab. Jacek Soszyński – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, przedstawiciel MNiSW

13. Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

14. Jan Krajewski – prezes Polskiego Związku Bibliotek

15. Piotr Matywiecki – przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Posiedzenie KRB

W poniedziałek 26 maja 2014 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej III kadencji.

KRB bardzo dobrze oceniła raport „Biblioteki w Polsce”, przygotowany przez Pracownię Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej i rekomendowany przez zespół roboczy KRB. Szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje dotychczas niedostępne, a dotyczące bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Podkreślano konieczność cyklicznego przygotowywania tego typu opracowań, gdyż tylko dzięki nim można poznać kierunek zmian zachodzących w bibliotekach polskich.

KRB jednogłośnie przyjęła raport.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W piątek 16 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dwadzieścia dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury:

 • Brańsk – opinia negatywna
 • Dąbrówno – opinia negatywna
 • Dębowa Kłoda – opinia negatywna
 • Gąsawa – opinia negatywna
 • Kamienna Góra – opinia negatywna
 • Kruklanki – opinia negatywna
 • Kwilcz – opinia negatywna
 • Limanowa – opinia negatywna
 • Łaskarzew – opinia negatywna
 • Miłoradz – opinia negatywna
 • Opoczno – opinia negatywna
 • Przerośl– opinia negatywna
 • Rokitno – opinia negatywna
 • Sieniawa – opinia negatywna
 • Sosnowica – opinia negatywna
 • Strzyżewice – opinia negatywna
 • Szczebrzeszyn – opinia negatywna
 • Tarnowiec – opinia negatywna
 • Tarnówka – opinia negatywna
 • Wielkie Oczy ­ opinia negatywna
 • Konopnica – opinia pozytywna
 • Słupsk – opinia pozytywna

Rada jednomyślnie zaakceptowała projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 28 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Głównym tematem posiedzenia było opiniowanie wniosków o łączeniu bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury:

 • Gmina Buk – opinia negatywna
 • Gmina Golczewo – opinia negatywna
 • Gmina Klucze – opinia negatywna
 • Gmina Nieborów – opinia negatywna
 • Gmina Lubochnia – opinia pozytywna
 • Gmina Osieczna – opinia pozytywna
 • Gmina Piława Górna- opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 28 lutego 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury:

 • Gmina Bieliny – opinia negatywna
 • Gmina Jerzmanowice – opinia negatywna
 • Gmina Lidzbark Warmiński – opinia negatywna
 • Gmina Ślesin – opinia negatywna
 • Gmina Biała Rawska – opinia pozytywna
 • Gmina Czarna Dąbrówka – opinia pozytywna
 • Gmina Radziemice – opinia pozytywna
 • Gmina Żmudź – opinia pozytywna

KRB dyskutowała  ponadto o nowelizacji ustawy  Prawo zamówień publicznych. W uchwale nr 14/2014 Rada poparła poprawkę do nowelizacji ustawy pozwalającą na zwolnienie zakupów materiałów bibliotecznych do bibliotek z procedur przetargowych.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 24 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dziesięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury:

 • Gmina Buczek – opinia negatywna
 • Gmina Czarny Bór – opinia negatywna
 • Gmina Jabłonna – opinia negatywna
 • Gmina Karpacz – opinia negatywna
 • Gmina Kolno – opinia negatywna
 • Gmina Hajnówka – opinia pozytywna
 • Gmina Górowo Iławieckie – opinia pozytywna
 • Gmina Lubowidz – opinia pozytywna
 • Gmina Mała Wieś – opinia pozytywna
 • Gmina Terespol – opinia pozytywna

Zaprezentowane zostały założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który  Rada postanowiła poprzeć w specjalnej uchwale. Z dużym uznaniem przyjęto działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmierzające do poprawienia stanu czytelnictwa  w Polsce. Zwrócono również uwagę na konieczność podjęcia działań przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu podniesienia poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

KRB  przyjęła również  sprawozdanie z działalności Rady za 2013 rok oraz plan pracy na rok 2014.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, które odbyło się 29 listopada 2013 r., poświęcono opiniowaniu wniosków w sprawie zamiaru łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych Rada wydała siedemnaście opinii:

 • Gmina Baranowo – opinia negatywna
 • Gmina Bystra – Sidzina – opinia negatywna
 • Gmina Dębica – opinia negatywna
 • Gmina Kalety – opinia negatywna
 • Gmina Kozy- opinia negatywna
 • Gmina Krzepice – opinia negatywna
 • Gmina Kuryłówka- opinia negatywna
 • Gmina Mierzęcice – opinia negatywna
 • Gmina Mirzec – opinia negatywna
 • Gmina Mława – opinia negatywna
 • Gmina Dobra – opinia pozytywna
 • Gmina Nowy Staw – opinia pozytywna
 • Gmina Piekoszów – opinia pozytywna
 • Gmina Pielgrzymka – opinia pozytywna
 • Gmina Pruszcz Gdański – opinia pozytywna
 • Gmina Sitno – opinia pozytywna
 • Gmina Stary Dzierzgoń – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, które odbyło się 30 września 2013 r., poświęcono opiniowaniu wniosków w sprawie zamiaru łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych Rada wydała dwadzieścia dwie opinie:

 • Gmina Besko – opinia negatywna
 • Gmina Borkowice – opinia negatywna
 • Gmina Dąbrowa Biskupia – opinia negatywna
 • Gmina Gać – opinia negatywna
 • Gmina Hrubieszów – opinia negatywna
 • Gmina Karczew – opinia negatywna
 • Gmina Korzenna – opinia negatywna
 • Gmina Nowy Żmigród – opinia negatywna
 • Gmina Poniatowa – opinia negatywna
 • Gmina Rokitno – opinia negatywna
 • Gmina Trzcińsko-Zdrój – opinia negatywna
 • Gmina Czerniewice – opinia pozytywna
 • Gmina Dzwola – opinia pozytywna
 • Gmina Józefów nad Wisłą – opinia pozytywna
 • Gmina Karczmiska – opinia pozytywna
 • Gmina Pionki – opinia pozytywna
 • Gmina Serock – opinia pozytywna
 • Gmina Sianów – opinia pozytywna
 • Gmina Stęszew – opinia pozytywna
 • Gmina Świeszyno – opinia pozytywna
 • Gmina Wieliszew – opinia pozytywna
 • Gmina Zwierzyniec – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, które odbyło się 25 czerwca 2013 r. poświęcono opiniowaniu wniosków w sprawie zamiaru łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury. Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych Rada wydała dziesięć negatywnych i sześć pozytywnych opinii:

 • gmina Bielawa – opinia negatywna
 • gmina Dąbrowa Chełmińska – opinia negatywna
 • gmina Dobra – opinia negatywna
 • gmina Domaniów – opinia negatywna
 • gmina Jemielno – opinia negatywna
 • gmina Lubień Kujawski – opinia negatywna
 • gmina Milejczyce – opinia negatywna
 • gmina Przerośl – opinia negatywna
 • gmina Stara Biała – opinia negatywna
 • gmina Stoczek Łukowski – opinia negatywna
 • gmina Dobrzyniewo Duże – opinia pozytywna
 • gmina Kamienna Góra – opinia pozytywna
 • gmina Kargowa – opinia pozytywna
 • gmina Pilica – opinia pozytywna
 • gmina Prudnik – opinia pozytywna
 • gmina Somianka – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, które odbyło się 28 maja 2013 roku, po raz kolejny poświęcono opiniowaniu wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury. Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych Rada wydała osiem negatywnych i pięć pozytywnych opinii:

 • gmina Czeremcha – opinia negatywna
 • gmina Dobroń – opinia negatywna
 • gmina Kobiór – opinia negatywna
 • gmina Lubań – opinia negatywna
 • gmina Ostrzeszów – opinia negatywna
 • gmina Sanniki – opinia negatywna
 • gmina Sokoły – opinia negatywna
 • gmina Ślemień – opinia negatywna
 • gmina Borzytuchom – opinia pozytywna
 • gmina Dobre Miasto – opinia pozytywna
 • gmina Mokrsko– opinia pozytywna
 • gmina Skarszewy – opinia pozytywna
 • gmina Stronie Śląskie – opinia pozytywna

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, które odbyło się 9 maja 2013 roku, poświęcono opiniowaniu wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury. Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych Rada wydała jedenaście opinii:

 • gmina Barczewo – opinia pozytywna
 • gmina Bardo – opinia pozytywna
 • gmina Bodzentyn – opinia negatywna
 • gmina Działdowo – opinia negatywna
 • gmina Jawornik Polski – opinia negatywna
 • gmina Klukowo – opinia pozytywna
 • gmina Ostróda – opinia pozytywna
 • gmina Płośnica – opinia pozytywna
 • gmina Szelków – opinia pozytywna
 • gmina Wielgie – opinia pozytywna
 • gmina Wyszki – opinia pozytywna

Ponadto Rada powołała Zespół roboczy KRB ds. wydawania opinii dotyczących zamiaru połączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury, do którego powoływani będą referenci niebędący członkami KRB. Na posiedzeniu w dniu 9 maja powołano:

 • dr Barbarę Budyńską – kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, zastępcę redaktora naczelnego „Bibliotekarza”,
 • Ewę Potrzebnicką – zastępcę dyrektora BN.

Na następnych posiedzeniach planuje się powiększenie składu Zespołu.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

Posiedzenie  Krajowej Rady Bibliotecznej, które odbyło się 27 marca 2013 roku poświęcono przede wszystkim na rozpatrywanie wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.  Rozpatrzono osiem wniosków, wydano 5 opinii poytywnych i 3 negatywne:

 • gmina Darłowo – opinia negatywna
 • gmina Duszniki – opinia pozytywna
 • gmina Grębocice – opinia pozytywna
 • gmina Kcynia – opinia pozytywna
 • gmina Międzyrzec Podlaski – opinia negatywna
 • gmina Trzebiechów – opinia negatywna
 • gmina Ustka – opinia pozytywna
 • gmina Wieniawa – opinia pozytywna

Ponadto Rada dyskutowała nad  zakresem stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych. Po debacie KRB stwierdziła, że rozporządzenie powinno obowiązywać nie tylko biblioteki należące do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, ale wszystkie typy bibliotek bez względu na formę organizacyjną.

KRB i dyrektorzy WBP o łączeniu bibliotek z innymi instytucjami kultury

W posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej 27 lutego 2013 r. oprócz członków Rady udział wzięli dyrektorzy wojewódzkich bibliotek publicznych. Zebrani dyskutowali o dotychczasowych doświadczeniach w zakresie postępowania z wnioskami o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Biorąc pod uwagę olbrzymią rolę, jaką odgrywają biblioteki w społeczeństwie, stwierdzili, że każdy wniosek powinien być dokładnie analizowany, aby zarówno KRB, jak i WBP mogły wydawać rzetelne opinie.

Rada debatowała także nad projektem założeń Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Z niepokojem odniosła się do niejednoznacznych propozycji w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych.

Ponadto dyskutowano nad możliwością i zakresem wspierania bibliotek prowadzonych przez towarzystwa naukowe oraz opiniowano wnioski o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Wydano dwie negatywne opinie, wnioskodawcy: gmina Borkowice, gmina Świętajno.

Posiedzenie KRB – dyskusja nad zmianami w formularzu GUS K-03 Sprawozdanie biblioteki

W dniu 28 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Rada dyskutowała nad postulatami zmian w formularzu GUS K-03 Sprawozdanie biblioteki, przygotowanymi przez zespół roboczy KRB ds. zmian w kwestionariuszu GUS K-03. Zebrani z jedną poprawką przyjęli zaprezentowane propozycje.

Rada opiniowała ponadto wnioski o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Wydano dwie negatywne opinie, wnioskodawcy: gmina Stęszew, gmina Pionki.

KRB pozytywnie zaopiniowała natomiast wniosek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich o zaliczenie Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do bibliotek naukowych.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami

W dniu 10 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po analizie dokumentacji, zapoznaniu się z opiniami wojewódzkich bibliotek publicznych i członków KRB-referentów wniosku oraz dyskusji Rada wydała dwie opinie negatywne (wnioskodawcy: gmina Masłów i gmina Niemodlin) i jedną pozytywną (wnioskodawca: gmina Choceń). Rozpatrywanie pozostałych złożonych wniosków będzie kontynuowane po uzupełnieniu dokumentacji.

Zebrani przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRB za 2012 r. oraz plan pracy na rok 2013. Postanowili również, by na jednym z najbliższych posiedzeń zająć stanowisko w sprawie powstającej Polskiej Bibliografii Naukowej.

Przewodniczący poinformował także o podpisaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 5 grudnia 2012 roku rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

Posiedzenie KRB – o procedowaniu wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 9 listopada 2012 r. w Pałacu Rzeczypospolitej odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. W spotkaniu oprócz członków Rady udział wzięli Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki, oraz Tomasz Cieślik, odpowiedzialny w IK za program MAK+. Zaproszeni goście zaprezentowali zgromadzonym działania Instytutu na rzecz promocji i rozwoju bibliotek publicznych w Polsce, do których Rada odniosła się z wielkim uznaniem.

Dyskutując nad wnioskami o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury Rada zdecydowała, że na pierwszym posiedzeniu po wpłynięciu wniosku o połączenie Rada będzie wskazywała referenta sprawy spośród swojego grona, którego zadaniem będzie dokładne zapoznanie się z sytuacją danej biblioteki oraz jej organizatora. Na następnym posiedzeniu referent będzie rekomendował Radzie wydanie opinii pozytywnej lub negatywnej, ewentualnie wskaże potrzebę przeprowadzenia określonych zmian, aby połączenie było wskazane.

Dyskusja nad narodowym zasobem bibliotecznym – posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

Narodowy zasób biblioteczny (NZB) był głównym tematem posiedzenia Krajowej Rady Bibliotecznej, która zebrała się w Bibliotece Narodowej w piątek, 13 kwietnia. Rada zaaprobowała projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, przyjmując z uznaniem zmiany dokonane w wyniku ostatnich dyskusji środowiskowych oraz wnosząc do niego listę istotnych uwag.

Uwagi KRB obejmują w szczególności postulaty określenia i doprecyzowania niektórych regulacji i definicji, jak np. kryteriów zaliczania zbiorów do NZB, organizacji i szczególnej ochrony Zasobu, a także rozszerzenia definicji biblioteki – w kierunku uznania za bibliotekę nie tylko instytucji, ale także zbioru materiałów bibliotecznych należących do instytucji niebędącej biblioteką (np. muzeum czy instytucja kościelna). Rada zaproponowała powrót do definicji NZB zgłaszanej przez siebie w konsultacjach poprzedniego projektu rozporządzenia w październiku 2011 r.

W posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej 13 kwietnia 2012 r. udział wzięli:

 • dr Tomasz Makowski – przewodniczący Rady
 • Sylwia Czacharowska
 • Jan Krajewski
 • prof. dr. hab. Jan Malicki
 • Piotr Matywiecki
 • Jacek Nowiński
 • Andrzej Ociepa
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • Elżbieta Stefańczyk
 • Danuta Tatarczak
 • Iwona Włodarska

Dzisiejsze posiedzenie Rady było pierwszym po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji i trybu działania KRB, zgodnie z którym Rada będzie zbierać się nie rzadziej, niż raz na kwartał. Rada ustaliła harmonogram i tematy posiedzeń na bieżący rok.

Plan pracy przyjęty przez KRB na rok 2012

 • omówienie zmian w statystyce bibliotek w Polsce; omówienie propozycji zmian projektu rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji
 • omówienie kryteriów oceny wniosków organizatorów o połączenie biblioteki z inną instytucją kultury
 • omówienie projektu raportu o stanie bibliotek w Polsce; omówienie wyników badań stanu czytelnictwa w Polsce.

pobierz projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

pobierz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej