IFLA - Biblioteka Narodowa

EN

IFLA

IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) jest wiodącą międzynarodową organizacją działającą na rzecz stowarzyszeń bibliotekarskich, bibliotek oraz innych instytucji świadczących usługi informacyjne, bibliotekarzy i pracowników informacji oraz społeczności, którym służą te instytucje.

IFLA została powołana w 1927 roku w Edynburgu w Szkocji i jest niezależną, międzynarodową, pozarządową organizacją non profit. Federacja zrzesza obecnie 1700 członków ze 155 krajów z całego świata, w tym z Polski, reprezentowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Narodową.

Cele Federacji:

  • promowanie wysokich standardów w działalności bibliotek i służb informacyjnych
  • ochrona i zabezpieczanie dokumentów dziedzictwa kulturalnego
  • podnoszenie standardów zawodowych i poziomu kwalifikacji pracowników
  • reprezentowanie interesów członków IFLA we wszystkich krajach.

Sekcje i działy

W ramach IFLA działa ponad 40 sekcji zgrupowanych w 5 zespołach:

Zespół ds. usług bibliotecznych

Zespół ds. usług bibliotecznych – Library Services (Division III) obejmuje 12 sekcji, w tym:

Sekcja ds. bibliotek narodowych

Sekcja ds. bibliotek narodowych (National Libraries Section) wchodzi w skład zespołu Typy bibliotek Library Types (Division I).

Prace sekcji skupiają się na działaniach dotyczących bibliotek narodowych. Sekcja ściśle współpracuje z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Narodowych (Conference of Directors of National Libraries – CDNL)