O serwisie - Biblioteka Narodowa

EN

O serwisie

W serwisie „Normy, Formaty, Standardy” znajdują się podstawowe informacje dotyczące zagadnień związanych z normalizacją biblioteczną (m.in. normy polskie i międzynarodowe), standardami bibliograficznymi dotyczącymi katalogowania (ICP, ISBD, RDA, rodzina modeli FRBR) oraz formatem MARC i innymi schematami metadanych, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Osobne miejsce poświęcono Międzynarodowej Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), jako wiodącej organizacji międzynarodowej reprezentującej interesy środowiska bibliotekarskiego na świecie.

W serwisie zawarto wiele linków do stron internetowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom, a także do instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ich utrzymanie i rozwój.