Wypożyczenia międzybiblioteczne - Biblioteka Narodowa

EN

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczaniem zbiorów Biblioteki Narodowej innym instytucjom oraz sprowadzaniem materiałów z innych bibliotek zajmuje się zajmuje się Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego.

Zakład prowadzi wypożyczanie zbiorów Biblioteki Narodowej do innych bibliotek (krajowych i zagranicznych) zgodnie z obowiązującym w Bibliotece Narodowej Regulaminem wypożyczania międzybibliotecznego.

Na zasadach sformułowanych w Regulaminie wypożyczania międzybibliotecznego Zakład sprowadza także materiały biblioteczne z innych bibliotek (krajowych i zagranicznych) do Biblioteki Narodowej.

Wypożyczenia krajowe są bezpłatne. Za sprowadzenie materiałów z zagranicy pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zakład prowadzi także wypożyczanie zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawy.

Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00.

Kontakt

Wypożyczenie zagraniczne
tel. (22) 608 23 33
e-mail: ill@bn.org.pl

Wypożyczenie krajowe
tel. (22) 608 23 32
e-mail: krajwypoz@bn.org.pl

Academica
tel. (22) 608 26 81
e-mail: academica@academica.edu.pl