2015 - Biblioteka Narodowa

EN

2015

Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2015 wynosi 25 mln zł i umożliwia zakup bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptowała w dniu 12 maja 2015 r. Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2015 znajdują się w dokumentach poniżej:

Nabór wniosków w roku 2015

Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził w dniu 1 czerwca 2015 r. podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2015 r. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek.

Termin naboru wniosków ustala się do 19 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 30% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie lub złożenia wniosku zawierającego błędy formalno-prawne zgodnie z §7 Regulaminu Programu, wnioski zostaną odrzucone.

Wnioski należy składać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2015 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

Dokumenty do pobrania: