Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ranking Bibliotek 2020

RANKINGI

Ukazał się Ranking Bibliotek 2020. Liderem dziesiątej odsłony zostało Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów. Na podium znalazły się też Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin. Biblioteka Narodowa gratuluje wszystkim zwycięzcom więcej o Ranking Bibliotek 2020

W Bibliotece Narodowej aż do odwołania obowiązuje rezerwacja miejsc w czytelni

KOMUNIKAT

W celu rezerwacji miejsca prosimy o:

 1. przejście do strony rezerwacji,
 2. zalogowanie się na konto czytelnicze,
 3. wybranie miejsca,
 4. sprawdzenie dostępności miejsca,
 5. wybranie dnia i godziny rezerwacji,
 6. zamówienie,
 7. sprawdzenie na swoim koncie szczegółów rezerwacji.

Rezerwacji miejsca można dokonać na jeden z trzech przedziałów czasowych:

 • 8.30–13.00
 • 13.30–18.00
 • 18.30–20.30.

Na jedno konto czytelnicze można dokonać jednej rezerwacji miejsca. Dopiero po jej wykorzystaniu będzie możliwość dokonania kolejnej.

Zamówienia na zbiory prosimy składać po dokonaniu rezerwacji miejsca i najwcześniej na dwa dni przed wizytą w Bibliotece. Zbiory nieodebrane przez czytelnika w dniu złożenia zamówienia są zatrzymywane w czytelni przez dwa kolejne dni kalendarzowe. Zamówienia na książki i czasopisma z XIX-XXI w. można dokonać także po przybyciu do Biblioteki.

Wszelkie pytania związane z rezerwacją miejsc prosimy kierować na adres bnczyt@bn.org.pl lub pod nr tel. (22) 608 23 30, (22) 608 24 91.

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników Biblioteki obowiązują zasady korzystania z czytelń w trakcie epidemii:

 • Czytelnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do Biblioteki Narodowej oraz do zakrywania ust i nosa.
 • Za pośrednictwem katalogu elektronicznego można zamówić 3 jednostki biblioteczne (tj. książki i czasopisma z XIX-XXI w.).
 • Następne zamówienia można złożyć po odebraniu zamówionych materiałów. O potrzebie skorzystania z większej liczby woluminów prosimy poinformować dyżurnego bibliotekarza.
 • Zamówienia na zbiory niepodlegające zamówieniom elektronicznym należy kierować na adres e-mail: bnczyt@bn.org.pl.
 • Rękopisy są udostępniane w czytelni zasobu wieczystego w godz. 8.30–17.30 po rezerwacji wizyty e-mailem:  manus@bn.org.pl.
 • Zbiory ikonograficzne, mapy, nuty i druki ulotne są udostępniane po umówieniu wizyty z kierownictwem zakładu odpowiedzialnego za dany typ zbiorów:
 • Zachęcamy do składania zamówień przede wszystkim na publikacje, których nie można znaleźć w innych bibliotekach warszawskich lub tych, które nie są dostępne w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (dostęp do niej posiada w Polsce ponad 1200 bibliotek) i w POLONIE.
 • Zamówienia na starodruki są przekazywane do bezpłatnej digitalizacji i udostępnienia w POLONIE do tygodnia po zamówieniu. Nie przewiduje się udostępniania ich w czasie epidemii w innej formie niż poprzez POLONĘ.
 • Nadal można składać zamówienia na bezpłatne skanowanie starodruków i innych publikacji znajdujących się poza ochroną prawa autorskiego (w większości przypadków po upłynięciu 70 lat od śmierci autora, czyli przed 1950 r.) w ramach usługi  „Digitalizacja na życzenie” .

Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

POSIEDZENIE KRB

W dniu 8 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt. 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Orneta – opinia pozytywna
 • Gmina Strzeleczki – opinia negatywna
 • Gmina Zaleszany – opinia negatywna
 • Gmina Żarów – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Tomasz Gruszkowski w zarządzie Bibliotheca Baltica

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne Zgromadzenie Ogólne bibliotek należących do Bibliotheca Baltica, organizacji zrzeszającej biblioteki różnych typów z krajów kulturowo związanych z basenem Morza Bałtyckiego. Po podsumowaniu działalności w ostatnich dwóch latach podjęto decyzję o możliwości odbycia kolejnego, 15. Sympozjum Bibliotheca Baltica w Szczecinie w formie hybrydowej lub on-line, zależnie od sytuacji pandemicznej. Do składu Zarządu w wyborach dokooptowano Andrisa Vilksa dyrektora Biblioteki Narodowej Łotwy, Jürgena Warmbrunna dyrektora Biblioteki Instytutu Herdera w Marburgu oraz Tomasza Gruszkowskiego z Biblioteki Narodowej, szefa ośrodka FLA Preservation and Conservation centre for digital preservation, działającego przy BN.

Tomasz Gruszkowski pracuje w Bibliotece Narodowej od 2015 roku, m.in. na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych. Obecnie odpowiada za prace Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz ośrodka IFLA Preservation and Conservation centre for digital preservation. Brał udział jako referent i prowadzący warsztaty na konferencjach zagranicznych i krajowych.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

POSIEDZENIE KRB

W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt. 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Chąśno – opinia pozytywna
 • Gmina Frombork – opinia pozytywna
 • Gmina Jeleśnia – opinia negatywna
 • Gmina Szumowo – opinia negatywna
 • Gmina Tyszowce – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna wydała opinię w sprawie wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącego dostosowania bibliotek do zasad RODO oraz kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.