Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Od 28 listopada można udostępniać zbiory. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

KOMUNIKAT

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie więcej o Od 28 listopada można udostępniać zbiory. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Dziś o godz. 11 Biblioteka Narodowa opublikuje komunikat z nowymi rekomendacjami

KOMUNIKAT

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczącym działalności bibliotek, Biblioteka Narodowa informuje, że opublikuje rekomendacje dla bibliotek dziś w komunikacie o godz. 11 więcej o Dziś o godz. 11 Biblioteka Narodowa opublikuje komunikat z nowymi rekomendacjami

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

POSIEDZENIE KRB

W dniu 19 listopada 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Czempiń – opinia negatywna
 • Gmina Nowogród Bobrzański – opinia negatywna
 • Gmina Sypniewo – opinia negatywna
 • Gmina Tryńcza – opinia pozytywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Komunikat KOPIPOLU w sprawie rekompensat dla twórców i wydawców

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w wyniku strat ponoszonych przez twórców i wydawców książek i artykułów naukowych na skutek ich kopiowania za pomocą urządzeń reprograficznych w ramach dozwolonego użytku osobistego tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie kopipol.pl

Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego powołana na lata 2020-2024

W dniu 30 października 2020 roku prof. dr hab. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu powołał, na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Radę ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego na lata 2020-2024 w składzie:

 • Mateusz Adamkowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • dr hab. Lucyna Harc – przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej – przewodniczący Rady;
 • dr Iwona Nowicka – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Jacek Nowiński – przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu;
 • Ewa Potrzebnicka – przedstawiciel Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
 • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – przedstawiciel Biblioteki Jagiellońskiej, wicedyrektor ds. Naukowych, Biblioteka Jagiellońska;
 • dr Dorota Sidorowicz-Mulak – przedstawiciel Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
 • Roksana Tołwińska – przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • dr Anna Walczak – przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Gdańskiej, Polska Akademia Nauk.

Biblioteki publiczne i naukowe zamknięte od 7 listopada. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

KOMUNIKAT

W związku z bardzo dużą liczbą osób zakażonych koronawirusem i perspektywą wzrostową w najbliższych dniach oraz wynikającą z nich koniecznością zatrzymania transmisji zakażeń w społeczeństwie będą zamknięte m.in. biblioteki publiczne i naukowe od 7 do 29 listopada 2020 roku. Biblioteka Narodowa przedstawia rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników więcej o Biblioteki publiczne i naukowe zamknięte od 7 listopada. Rekomendacje Biblioteki Narodowej