90. rocznica reaktywowania Biblioteki Narodowej. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

90. rocznica reaktywowania Biblioteki Narodowej.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w Bibliotece Narodowej
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w Bibliotece Narodowej

Uroczystość z okazji 90. rocznicy podpisania przez Prezydenta Ignacego Mościckiego rozporządzenia o reaktywowaniu Biblioteki Narodowej odbyła się w poniedziałek, 26 lutego w Pałacu Rzeczypospolitej.

Honorowymi gośćmi byli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. 

Przemowa Prezydenta Andrzeja Dudy
Przemowa Prezydenta Andrzeja Dudy

Biblioteka Narodowa, jako skarbnica polskiego i europejskiego dorobku intelektualnego, jest niezwykle ważną instytucją nie tylko kulturotwórczą, ale i państwotwórczą – powiedział w swoim wystąpieniu Prezydent RP Andrzej Duda. – Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym z całą mocą podziękować dyrekcji i obecnym oraz dawnym pracownikom Biblioteki za dzieło, które realizowaliście i realizujecie – kto wie jaka byłaby Polska, gdybyśmy Biblioteki Narodowej nie mieli? – podkreślił Prezydent.

 

Biblioteka Narodowa to jedna z najważniejszych instytucji nie tylko kultury narodowej, ale w ogóle polskości – powiedział prof. Piotr Gliński. – Bardzo dziękuję za 270 lat tradycji Biblioteki Załuskich, za 90 lat odrodzonej Biblioteki Narodowej oraz za ostatnie lata, za modernizację i zaangażowanie w pracę z instytucjami zagranicznymi, polonijnymi i bibliotekami narodowymi innych krajów

Chciałbym, żebyśmy przed 275. rocznicą powołania Biblioteki Załuskich – pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej – zgromadzili całość polskiego piśmiennictwa – powiedział Tomasz Makowski, dyrektor BN. – Korzystając z tej okazji, zwracamy się do wszystkich z prośbą o przekazywanie książek, czasopism i innych druków, jeśli zauważą Państwo, że nie mamy ich w naszych zbiorach. Następnie dyrektor Makowski zwrócił się do Prezydenta z prośbą o objęcie patronatem tej narodowej akcji. 

Para Prezydencka wpisała się do księgi pamiątkowej Biblioteki Narodowej oraz przekazała w darze dla Narodowej Książnicy tom poezji Zbigniewa Herberta ze swej osobistej biblioteki oraz kartę z autografem śp. Tomasza Burka, wybitnego literaturoznawcy i krytyka literackiego, zawierającą propozycję fragmentów Quo Vadis Henryka Sienkiewicza do odczytania podczas Narodowego Czytania w 2016 roku. 

Para prezydencka podziwia zbiory Biblioteki Narodowej

Uroczystości towarzyszył pokaz najcenniejszych zabytków polskiego i europejskiego piśmiennictwa ze Skarbca Biblioteki Narodowej oraz wystawa wybranych nowych nabytków Narodowej Książnicy. 

Prezydent Andrzej Duda ogląda skarby Biblioteki Narodowej

W dniu 24 lutego 1928 roku Prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie ustanawiające „Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie”, która miała za zadanie „gromadzenie i przechowywanie całokształtu: 1. produkcji umysłowej narodu polskiego, wyrażonej pismem, drukiem lub jakimkolwiek innym sposobem […]; 2. literatury w językach obcych, odnoszącej się do narodu polskiego i 3. literatury w językach obcych, niezbędnej dla rozwoju umysłowości polskiej”. 

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz pracownikami Biblioteki NarodowejBiblioteka Narodowa jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Polsce i jedną z pierwszych bibliotek narodowych w Europie. Została otwarta w Warszawie w roku 1747 z inicjatywy braci Andrzeja i Józefa Załuskich. Po śmierci fundatorów przeszła pod opiekę państwa jako Biblioteka Rzeczypospolitej. W 1780 roku Sejm przyznał jej prawo egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji z terenu Polski. Była jedną z największych bibliotek Europy w XVIII wieku. Niestety w wyniku rozbiorów została zamknięta i wywieziona do Petersburga na rozkaz Katarzyny II. Po odzyskaniu niepodległości Biblioteka Narodowa została ponownie powołana przed 90 laty przez Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP rozporządzeniem z dnia 24 lutego 1928 roku.

Podczas drugiej wojny światowej poniosła największe straty w dziejach bibliotek narodowych całego świata. Wojsko niemieckie podpaliło 50 tysięcy rękopisów, 80 tysięcy starodruków, dziesiątki tysięcy rysunków, grafik, map i nut. Po wojnie była odbudowana niemal od podstaw. Obecnie, w wyniku dynamicznej modernizacji, ponownie stała się jedną z wiodących bibliotek narodowych, której internetowy portal POLONA jest jednym z najbardziej innowacyjnych w świecie.

 

List gratulacyjny marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

List gratulacyjny minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

List gratulacyjny prezesa Polskiego Związku Bibliotek Jana Krajewskiego

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Wydarzenia

Aktualności