Mniej nauki, więcej literatury popularnej – badania produkcji wydawniczej za rok 2014 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Mniej nauki, więcej literatury popularnej – badania produkcji wydawniczej za rok 2014

Biblioteka Narodowa opublikowała już 60. numer rocznika „Ruch Wydawniczy w Liczbach”. Raport obejmuje szczegółowo opracowane dane na temat produkcji wydawniczej w roku 2014. Badania wykazały m.in. wyraźny, trwający od 2013 r. spadek liczby publikacji naukowych oraz znaczący wzrost liczby tytułów literatury popularnej.

Pobierz bezpłatnie raport na stronie Księgarni BN

W roku 2014 już po raz drugi z rzędu – po długim okresie wzrostu – odnotowano istotny spadek liczby publikowanych tytułów książek i periodyków naukowych. Autorka raportu stawia hipotezy dotyczące przyczyn tak gwałtownego zjawiska, pozwalającego przypuszczać, że w nauce polskiej zachodzą ważne zmiany.

Inny obszar ciekawych zjawisk zaobserwowanych w roku 2014 stanowią książki literackie – odnotowano ogólny wzrost liczby tytułów, ale i warte uwagi zmiany w ich charakterze: literatura popularna coraz wyraźniej dominuje nad bardziej ambitną.

Te i inne zmiany w statystykach autorka interpretuje jako czytelne sygnały pozwalające rozpoznać istotne procesy zachodzące w różnych obszarach polskiego życia kulturalnego i intelektualnego.

„Ruch Wydawniczy w Liczbach” to statystyka książek i periodyków sporządzana na podstawie największej  w Polsce bazy tytułów powstającej dzięki nadsyłanym przez wydawców do Biblioteki Narodowej egzemplarzom obowiązkowym. W 60. numerze rocznika obejmującym dane z roku 2014 zarówno książki, jak i periodyki zostały opisane za pomocą nowego, bogatszego zestawu kategorii funkcjonalnych pozwalających dokonać precyzyjnej charakterystyki zbioru tekstów, jakie obecnie ukazują się w Polsce drukiem, i pokazać interesujące zjawiska w poszczególnych działach produkcji wydawniczej.

Olga Dawidowicz-Chymkowska
Ruch Wydawniczy w Liczbach LX: 2014

  • rok wydania: 2016
  • stron: 100
  • ISSN: 2083-6953

Publikacja elektroniczna, do bezpłatnego pobrania na stronie Księgarni BNUDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

czytaj więcej o Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu prawa

czytaj więcej o Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu prawa

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z historii sztuki

czytaj więcej o Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z historii sztuki