Marta Wojciechowska kierownikiem Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Marta Wojciechowska kierownikiem Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego

Data publikacji:

Z dniem 1 marca funkcję kierownika Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego obejmie Marta Wojciechowska, dotychczasowa kierownik Zakładu Udostępnienia Zbiorów.

 

Marta Wojciechowska przyjmuje nominację z rąk dyrektora Biblioteki Narodowej
Marta Wojciechowska przyjmuje nominację z rąk dyrektora Biblioteki Narodowej

 

Marta Wojciechowska w Bibliotece Narodowej zatrudniona jest od 2013 roku. Na początku pracowała w Zespole Zadaniowym „Korpus Publikacji Polskich”. W listopadzie 2013 roku została powołana w skład komisji ds. wykorzystania języków informacyjno-wyszukiwawczych w katalogach bibliotecznych, a następnie w 2014 roku przeszła do Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej w Instytucie Bibliograficznym. W grudniu 2016 roku objęła stanowisko kierownika Zakładu Udostępniania Zbiorów. Od lutego 2018 roku do października 2020 roku zajmowała się ochroną danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Narodowej jako Inspektor Ochrony Danych. Od września 2019 roku pełni funkcję pełnomocnika dyrektora BN ds. ochrony informacji niejawnych. Jest absolwentką filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.