Paula Betscher kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Paula Betscher kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów

Data publikacji:

Z związku z objęciem przez Martę Wojciechowską funkcji kierownika Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego z dniem 1 marca funkcję kierownika Zakładu Udostępniania Zbiorów obejmie Paula Betscher.

 

Paula Betscher przyjmuje nominację z rąk dr. Tomasza Makowskiego dyrektora Biblioteki Narodowej.
Paula Betscher przyjmuje nominację z rąk dr. Tomasza Makowskiego dyrektora Biblioteki Narodowej

 

 

Paula Betscher jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Marii Murawskiej i prof. Jerzego Godziszewskiego. Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. Concours Musical de France w Paryżu (Pierwszy Medal), Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Szafarni (II miejsce), została wyróżniona na Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach. Była pracownikiem Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Biura Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz kursów pianistycznych Paderewski Piano Academy, współpracowała z Redakcją Publicystyki Kulturalnej 2 Programu Polskiego Radia. Jest również finalistką konkursu na Najlepsze Opowiadanie 2016 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Opowiadania we Wrocławiu.

Od 2016 roku pracuje w Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej na stanowiskach od młodszego bibliotekarza do kustosza, a od 2020 roku kieruje zakładem. W latach 2017–2019 była zaangażowana w projekt Patrimonium.

 

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski z ustępującą kierownik Martą  Wojciechowską i przejmującą funkcję Paulą Betscher
Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski z ustępującą kierownik Martą  Wojciechowską i przejmującą funkcję Paulą Betscher