Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne

Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 9 listopada 2021 roku, o godz. 14.00 Justyna Morawska z Zakładu Katalogowania Dziedzinowego BN wygłosi referat Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne.

Rynek książki dla dzieci i młodzieży stanowi obecnie przestrzeń atrakcyjną, różnorodną i dopasowującą się do potrzeb odbiorców. W ofercie wydawnictw coraz częściej można spotkać książki, których dodatkową funkcję stanowi szeroko pojęta aktywizacja niedorosłego czytelnika, a wśród nich między innymi publikacje z ruchomymi elementami, wydające dźwięki, o nietypowych kształtach, wykonane z materiałów innych niż papier, czyli książki zabawki. Referat stanowi próbę wstępnego zarysowania problematyki obecności książki zabawki w praktyce katalogowania publikacji dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Narodowej. Zostaną w nim przedstawione typy i cechy charakterystyczne takich książek na przykładzie konkretnych publikacji z ostatnich lat. Poruszone zostanie także zagadnienie możliwości, jakie daje katalogowanie książek zabawek przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej, jak również kwestie problematyczne, takie jak chociażby niejednorodności definicyjne.

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału w seminarium pod adresem: seminariabn@bn.org.pl. W odpowiedzi odeślemy link do spotkania, które odbędzie się na platformie MS Teams.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności