Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKDNiS i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w nowym serwisie jej poświęconym.

Biblioteka Główna UMCS wraz z 17 bibliotekami specjalistycznymi tworzą system biblioteczno-informacyjny uczelni. Podstawę kompletowania zbiorów stanowi egzemplarz obowiązkowy. Zasób tworzy ponad 2,8 mln woluminów, z czego 280 tys. stanowią zbiory specjalne. Najstarszymi zabytkami wśród rękopisów są fragmenty Ewangelii wg św. Marka z IX wieku oraz pergaminowy kodeks francuski z 1413 roku Du régime des princes. Zbiór starodruków, liczący niespełna 20 tys. woluminów, obejmuje głównie dzieła matematyczno-przyrodnicze, mniej liczne są pozycje z zakresu humanistyki, prawa i medycyny. Część zbiorów poddana została digitalizacji i udostępniana jest na prawach domeny publicznej w bibliotece cyfrowej UMCS. Zasoby Biblioteki Głównej wzbogacane są zbiorami ikonograficznymi, kartograficznymi, muzycznymi, a także książkami i czasopismami elektronicznymi, prezentowanymi w licencjonowanych przez uczelnie bazach danych.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Academica.edu.pl – nowe terminy szkoleń dla bibliotekarzy

czytaj więcej o Academica.edu.pl – nowe terminy szkoleń dla bibliotekarzy

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia

czytaj więcej o Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia