Rekomendacje BN dotyczące sposobu wydatkowania środków na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Rekomendacje BN dotyczące sposobu wydatkowania środków na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące sposobu wydatkowania środków na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Biblioteka Narodowa przedstawia rekomendacje dotyczące sposobu wydatkowania środków na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla bibliotek, które otrzymały dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Biblioteki, których budżet na 2021 rok przeznaczony na gromadzenie materiałów bibliotecznych niesłużących wyposażeniu w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi działalności jest mniejszy od wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na 2021 rok progu unijnego dla tego typu zamówień, tj. 913 630 zł netto, a jednocześnie jest równy lub przekracza kwotę 130 000 zł netto, mogą skorzystać z wyłączenia ustawowego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień́ publicznych. Oznacza to, że w takim wypadku biblioteki nie muszą stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień związanych z gromadzeniem materiałów bibliotecznych.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

czytaj więcej o Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych

czytaj więcej o Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych