Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 18 stycznia 2022 roku, o godz. 14.00 dr Maria M. Przeciszewska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego (1864–1915).

Lekcje języka i literatury rosyjskiej w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego należały w zamyśle ministra oświecenia publicznego, Dymitra Tołstoja, do „przedmiotów wiodących”, mających za zadanie skuteczną naukę języka państwowego i kulturową integrację polskiej młodzieży z elitami imperium. Wraz z represjami mającymi wyrugować język polski z państwowych szkół średnich, gimnazjalistów zapoznawano zarówno z rosyjskim językiem literackim, jak i wyobrażonym językiem rosyjskiego ludu (którego źródłem miał być rosyjski folklor i poezja romantyczna). Służyły temu używane podczas zajęć szkolnych podręczniki: wypisy literackie, chrestomatie i lektury szkolne. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną książki szkolne, zalecane przez Warszawski Okręg Naukowy do nauki języka rosyjskiego i rosyjskiej literatury w latach 1864–1915, w świetle oficjalnej polityki oświatowej tego okresu.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności