Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu

Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 17 maja 2022 roku, o godzinie 14:00 dr Maria Przeciszewska z Biblioteki Narodowej wygłosi referat Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu.

Pojęcie „kanonu literackiego” od kilku dekad stanowi przedmiot ożywionych sporów nie zawsze mieszczących się w ramach dyskusji stricte naukowej. Mieści się ona zazwyczaj pomiędzy dwoma skrajnymi stanowiskami, które można nazwać tradycyjnym i konstruktywistycznym. Pierwszy z nich, sformułowany przede wszystkim przez Harolda Blooma zakładał, że fundamentem kanonu jest niepowtarzalność arcydzieł literackich, która tworzy więź między przeszłymi i obecnymi pokoleniami, jego adwersarze zaś byli przekonani, że kanon jest zjawiskiem zmiennym w czasie i zależnym od czynników społecznych i politycznych. Tymczasem pojęcie to zawsze odsyłało do utworów określanych jako „klasyczne”, a więc wzorcowe i wykorzystywane w warunkach szkolnych (tj. w „klasie”). Miały to być zatem dzieła, które oprócz oczywistych walorów estetycznych, powinny były formować umysły uczniów i wychowywać do określonych wartości. Jak ukazują to dyskusje badaczy skupionych wokół środowiska Katedry Literatury Rosyjskiej uniwersytetu w Tartu (Estonia), zamiast proponowania teoretycznych modeli funkcjonowania „kanonu literackiego” należy zastąpić badania nad trudnym do uchwycenia „kanonem literackim” badaniami nad „kanonem szkolnym”. Najważniejszym pytaniem jest bowiem na ile pozostawał on niezmienny, na ile zaś i w jaki sposób absorbował on nowsze utwory literackie sprzyjając tym samym formowaniu tożsamości narodowej w XIX-wiecznej Rosji.

Rekrutacja została zakończona.

 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Regulamin
Harmonogram

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności