Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 24 maja 2022 roku, o godzinie 14:00 dr Jacek Kordel z Biblioteki Narodowej wygłosi referat Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu.

W naukach historycznych utrwalił się pogląd, jakoby władze niemieckie w dobie II wojny światowej nie przejawiały większego zainteresowania losem bibliotek publicznych, kościelnych i szkolnych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Stało się tak, choć okupacyjne dzieje tych bibliotek nie stanowiły, jak dotąd, przedmiotu poważniejszych studiów. Celem referatu jest próba zarysowania pryncypiów niemieckiej polityki wobec mniejszych książnic: bibliotek miejskich, uczniowskich, nauczycielskich, parafialnych. Podstawę źródłową stanowią materiały wytworzone przez władze oświatowe przy gubernatorze dystryktu radomskiego z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu.  

Rekrutacja została zakończona.

 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Regulamin
Harmonogram

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności