Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, jedna z najważniejszych instytucji kultury na Pomorzu Środkowym, oferuje usługi z zakresu wypożyczania i udostępniania księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, dydaktycznego oraz literatury pięknej. Organizuje liczne wydarzenia kulturalne związane z promocją czytelnictwa i upowszechnianiem wiedzy o kulturze i nauce. Zbiory biblioteki obejmują 437 tys. jednostek z różnych dziedzin wiedzy, w tym 361 tys. książek oraz czasopism bieżących i archiwalnych. W zasobach biblioteki znajdują się również mapy, nuty, gry, filmy na kasetach wideo i płytach DVD, analogowe i kompaktowe płyty z muzyką (w tym bogaty zbiór płyt analogowych zachodnich wytwórni fonograficznych) oraz ponad 5 tys. tytułów audiobooków. Dla osób z dysfunkcją wzroku oferujemy zbiór książek nagranych w formacie Czytaka. Ponadto biblioteka posiada liczącą ponad 4 tys. jednostek kolekcję ekslibrisów.

Cennym źródłem informacji o Pomorzu Środkowym pozostają zbiory regionalne — w sumie około 200 tys. rekordów bibliograficznych związanych z regionem koszalińskim, w tym ponad 20 tys. druków ulotnych.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności