Katalogowanie - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie

Zasady katalogowania określają reguły rejestracji bibliograficznej i porządkowania opisów materiałów bibliotecznych w katalogach bibliotek, wykazach bibliograficznych oraz bibliograficznych bazach danych. Dotyczy to wszystkich rodzajów publikacji gromadzonych w bibliotekach.

Zasady te są przedmiotem ustaleń na poziomie międzynarodowym. Podstawowy dokument wyznaczający ogólne kierunki w tym zakresie to Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania (Statement of International Cataloguing Principles – ICP), ogłoszona przez Sekcję Katalogowania IFLA w 2009 roku, a zaktualizowana w 2016 roku (zob. zakładka ICP).