polish libraries - Biblioteka Narodowa

POLISH LIBRARIES

„Polish Libraries” vol. 5 – najnowszy numer anglojęzycznego czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

POLISH LIBRARIES

Właśnie ukazał się najnowszy, piąty już numer „Polish Libraries” – anglojęzycznego czasopisma wydawanego przez Bibliotekę Narodową, stanowiącego przegląd najważniejszych zagadnień z teraźniejszości i dziejów polskiego bibliotekarstwa –przeznaczony dla zainteresowanych tą problematyką cudzoziemców więcej o „Polish Libraries” vol. 5 – najnowszy numer anglojęzycznego czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

Polish Libraries, vol. 3 – najnowszy numer czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

POLISH LIBRARIES

Ukazał się 3. numer „Polish Libraries”. Jest to angielskojęzyczny periodyk wydawany przez Bibliotekę Narodową, adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich. Jego zadaniem jest przedstawianie wybranych zagadnień z dziejów i teraźniejszości polskiego bibliotekarstwa zainteresowanym tą problematyką cudzoziemcom. Nawiązuje do wydawanych przez Bibliotekę Narodową tomów pod nazwą Polish Libraries Today więcej o Polish Libraries, vol. 3 – najnowszy numer czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

„Polish Libraries” na liście punktowanych czasopism naukowych

POLISH LIBRARIES

„Polish Libraries” – wydawany przez Bibliotekę Narodową angielskojęzyczny periodyk adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich – został wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ogłoszonym na bieżący rok Wykazie zasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach przyznało „Polish Libraries” 9 punktów.

Przejdź do strony „Polish Libraries”

Pozostałe czasopisma naukowe publikowane przez Bibliotekę Narodową otrzymały wyższą niż w poprzednich latach punktację: „Rocznik Biblioteki Narodowej” - 7 punktów, a „Notes Konserwatorski” - 4 punkty.

Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rocznik „Polish Libraries”

POLISH LIBRARIES

Grant wysokości 50 tys. zł na przekształcenie anglojęzycznego periodyku „Polish Libraries Today” w regularnie ukazujący się rocznik wraz z wydaniem internetowym pt. „Polish Libraries” zdobyła Biblioteka Narodowa w otwartym konkursie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego INDEX PLUS. Spośród 357 złożonych do programu wniosków dofinansowanie otrzymało zaledwie 88 więcej o Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rocznik „Polish Libraries”