Archiwum Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie

Dr Jacek Kordel, kierownik Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, na łamach ostatniego numeru czasopisma „Polish Libraries” przedstawił fragment archiwum podręcznego Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie z lat 1939–1945, zachowany w zbiorach jeleniogórskiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

U podnóża Śnieżki przechowywany jest niewielki, złożony z 60 jednostek archiwalnych, fragment archiwum podręcznego Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie z lat 1939–1945. Stanowi on pozostałość po zamiejscowym oddziale berlińskiej książnicy, zakładach katalogowania i akcesji, które w Jeleniej Górze pracowały w ostatnich miesiącach II wojny światowej.

Pierwsza główna grupa akt zawiera korespondencję dotyczącą egzemplarza obowiązkowego. Po przeniesieniu zakładu akcesji do Jeleniej Góry zaczęto przesyłać tam również korespondencję na temat egzemplarza obowiązkowego. Akta zachowane w Jeleniej Górze można podzielić na trzy grupy: druki urzędowe z lat 1936–1944, korespondencja z władzami oraz biuletyny i gazety publikowane w obozach jenieckich. W drugiej głównej grupie znajdują się akta dokumentujące proces pozyskiwania przez berlińską bibliotekę rękopisów i druków w czasie wojny, z wyłączeniem egzemplarzy obowiązkowych. Akta te można podzielić na dwie kategorie: korespondencję z niemieckimi instytucjami cywilnymi oraz z władzami wojskowymi i policyjnymi.

Celem artykułu jest przedstawienie zawartości zespołu „Pruska Biblioteka Państwowa Oddział w Jeleniej Górze” i wskazanie jego historycznej wartości; omówienie zagadnień, w których uzupełnia on naszą wiedzę o wojennej działalności berlińskiej książnicy w zakresie kompletowania zbiorów oraz wskazanie tropów do dalszych poszukiwań archiwalnych.

Artykuł Archives of the Prussian State Library in Berlin in the collections of the Jelenia Góra department of the State Archives in Wrocław jest dostępny online na stronie internetowej czasopisma.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności