Konkurs ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej w Warszawie - Ogłoszenia - Biblioteka Narodowa

EN

Konkurs ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Biblioteka Narodowa ogłasza dwuetapowy Konkurs na „Dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

Przedmiotem konkursu jest dzierżawa lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej w Warszawie składającego się z:

  • Restauracji o powierzchni całkowitej 413,67 m²,
  • Kawiarni o powierzchni całkowitej 24,05 m2, z jednoczesnym udostępnieniem przestrzeni do konsumpcji w budynku A w postaci sali jadalnej restauracji o powierzchni 133,68 m² oraz przestrzeni do konsumpcji przy kawiarni, jak również w okresie letnim tarasu o pow. 63,94 m² znajdującego się na poziomie „wysoki parter” w budynku A wraz z wyposażeniem meblowym.

Warunki użytkowania przestrzeni zostały określone w Regulaminie konkursu ofert na dzierżawę lokalu oraz w umowie.

Termin składania ofert: 10.05.2023 r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Kancelaria, pok. 283 (wejście B).

Udział w wizji lokalnej wymaga zgłoszenia najpóźniej na 2 dni przed proponowanym terminem wizji lokalnej na adres e-mail: administracja@bn.org.pl wraz z podaniem liczby osób uczestniczących w wizji.

Dokumenty do konkursu ofert dostępne na stronie internetowej bn.org.pl:

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – plany budynku i terenu

Załącznik nr 1.1 część restauracyjna niski parter

Załącznik nr 1.1 część restauracyjna wysoki parter

Załącznik nr 1.2 część kawiarniana wysoki parter

Załącznik nr 1.3 taras kawiarni letniej

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zestawienie wyposażenia dzierżawionego

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zestawienie wyposażenia udostępnionego

Załącznik nr 4 do Regulaminu – projekt umowy dzierżawy

Załącznik nr 5 do Regulaminu – formularz oferty (DOCX)

Załącznik nr 5 do Regulaminu – formularz oferty (PDF)

Załącznik nr 6 do Regulaminu – wykaz wykonywanych usług (DOCX)

Załącznik nr 6 do Regulaminu – wykaz wykonywanych usług (PDF)

Załącznik nr 7 do Regulaminu – propozycja menu (DOCX)

Załącznik nr 7 do Regulaminu – propozycja menu (PDF)

UDOSTĘPNIJ: