Zasady uczestnictwa - Biblioteka Narodowa

EN

Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w Imieninach Jana Kochanowskiego 2020

1. Żeby wejść na teren wydarzenia, należy wypełnić i podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Dokument będzie można otrzymać na miejscu, ale dla usprawnienia wejścia na teren wydarzenia prosimy o jego wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie.

2. Liczba osób przebywających na terenie wydarzenia jest stale monitorowana, m.in. za pomocą identyfikatorów wręczanych wszystkim uczestnikom. Opuszczając teren wydarzenia, należy zwrócić identyfikator organizatorom.

3. Przebywając na terenie wydarzenia, należy zachować 1,5 metra dystansu od innych uczestników, a jeśli nie jest to możliwe – zakryć usta i nos. Zasada ta nie obejmuje członków najbliższej rodziny, osób mieszkających razem oraz dzieci do lat 4.

4. Uczestnicząc w poszczególnych punktach programu, należy zajmować miejsca wskazane przez organizatorów. Nie wolno przestawiać krzeseł, stolików ani innych elementów wyposażenia Ogrodu.