Kultura Cyfrowa - Biblioteka Narodowa

EN

Kultura Cyfrowa

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” ma na celu udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjenci Programu winni przed rozpoczęciem działań w ramach projektu zapoznać się z Warunkami przekazywania obiektów cyfrowych do BN i nawiązać kontakt z Centrum Kompetencji pod adresem e-mail centrum.kompetencji@bn.org.pl, jeśli na mocy Regulaminu (punkt 4.10.C/6. Wymagania dodatkowe dla beneficjentów) zobowiązani są do przekazania egzemplarza kopii wzorcowej obiektów zdigitalizowanych w ramach zadania wraz z metadanymi lub samych metadanych w przypadku niewytwarzania cyfrowego obiektu. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: centrum.kompetencji@bn.org.pl.