Kultura Cyfrowa - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

KULTURA CYFROWA

Program „Kultura cyfrowa”, ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma pomóc w udostępnianiu i wykorzystywaniu cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego. Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjenci Programu winni przed rozpoczęciem działań w ramach projektu zapoznać się z Katalogiem dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych.

Beneficjenci, którzy na mocy Regulaminu (punkt 1.5.3 ust. 3) zobowiązani są do przesłania kopii wzorcowej obiektów zdigitalizowanych w ramach zadania wraz z metadanymi lub samych metadanych w przypadku niewytwarzania cyfrowego obiektu, wraz z nośnikiem magnetycznym powinni dostarczyć do Biblioteki Narodowej wypełnione w sekcji A zaświadczenie dot. przekazania egzemplarza kopii wzorcowej. (Wzór protokołu do pobrania).

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz metadanych znajduje się na stronie Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do BN.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: centrum.kompetencji@bn.org.pl.

Oświadczenie

Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych nie udzielało i nie udziela rekomendacji żadnym producentom i dystrybutorom sprzętu lub oprogramowania. Centrum Kompetencji wyjaśnia, że dokument „Digitalizacja piśmiennictwa” z opisem zaleceń digitalizacyjnych zawierający nazwy marek i modeli sprzętu digitalizacyjnego powstał w roku 2009.
Jakiekolwiek powoływanie się przez producentów lub dystrybutorów na „spełnianie zaleceń Centrum Kompetencji” nie ma związku z aktualnymi opiniami Centrum Kompetencji.