Halina Herbert-Żebrowska (1923-2017) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Halina Herbert-Żebrowska (1923-2017)

Data publikacji:

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Haliny Herbert-Żebrowskiej, lekarza pediatry, siostry Zbigniewa Herberta, którego Archiwum, wspólnie z żoną Poety, Katarzyną Dzieduszycką-Herbert, przekazała do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Podarowała również Bibliotece korespondencję Zbigniewa Herberta z rodziną. Swoimi wspomnieniami o czasach lwowskich w życiu Autora Pana Cogito dzieliła się w licznych wywiadach i rozmowach; wespół z Agnieszką Kramkowską-Dąbrowską opracowała Korespondencję rodzinną Zbigniewa Herberta (2008), będącą cennym źródłem do badań życia i twórczości Poety.