Stan czytelnictwa w Polsce – pełny raport do pobrania - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Stan czytelnictwa w Polsce – pełny raport do pobrania

Co najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków – dowiadujemy się z najnowszych badań Biblioteki Narodowej. Wybrane dane podane zostały już w marcu, obecnie publikujemy pełny raport.

Pobierz pełen raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

To podobny wynik jak w kilku ostatnich latach. Po wyraźnych spadkach przypadających na okres 2004–2008 poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się na poziomie nieco poniżej 40%. Podobnie stabilna jest liczba tzw. czytelników intensywnych, czyli osób deklarujących czytanie 7 i więcej książek rocznie: w ostatnim pomiarze było ich 9%.

Szczegółowej analizie poddano w tym roku nauczycieli-polonistów ze szkół ponadgimnazjalnych. Badacze uznali, że ta grupa społeczna ma szczególnie duży wpływ na czytelnictwo Polaków, postanowili więc przyjrzeć się ich nawykom i preferencjom związanym z książką. Badanie wykazało, że poloniści czytają zdecydowanie więcej i chętniej niż ogół badanych (co nie zaskakuje), ale także zdecydowanie wyróżniają się in plus nawet w porównaniu z podobną sobie grupą demograficzną (kobiety, aktywne zawodowo, wykształcone, w wieku 25–60 lat).

Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Autorzy: Izabela Koryś, Dominika Michalak, Zofia Zasacka, Roman Chymkowski
Pracownia Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2018
ISBN 978-83-7009-767-7

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności