Biblioteka Narodowa członkiem Konsorcjum UKD - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Narodowa członkiem Konsorcjum UKD

Data publikacji:

W grudniu 2018 r. Biblioteka Narodowa podpisała umowę członkowską z Konsorcjum UKD (UDCC). Do Komitetu Wykonawczego została powołana dr Jolanta Hys – kierownik Pracowni Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Instytucie Bibliograficznym BN.

Konsorcjum UKD jest utrzymującą się samodzielnie organizacją non-profit, utworzoną w celu nadzoru i rozpowszechniania Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Konsorcjum zostało założone przez Międzynarodową Federację Dokumentacji (FID) i wydawców edycji holenderskiej, angielskiej, francuskiej, japońskiej i hiszpańskiej. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna stanowi własność Konsorcjum od stycznia 1992 roku.