Oświeceniowy dyskurs o bibliotece w ujęciu Wayne’a Bivensa-Tatuma [...]. Referat Martyny Deszczńskiej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Oświeceniowy dyskurs o bibliotece w ujęciu Wayne’a Bivensa-Tatuma [...]. Referat Martyny Deszczńskiej


Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej.

W piątek 18 października z odczytem „Oświeceniowy dyskurs o bibliotece w ujęciu Wayne’a Bivensa-Tatuma na kanwie jego książki ‹Libraries and the Enlightenment› (Los Angeles 2012)” wystąpi dr hab. Martyna Deszczńska.

Książka Wayne’a Bivensa-Tatuma, filologa i bibliotekoznawcy, pracownika Biblioteki Uniwersytetu w Princeton, pt. Libraries and the Enlightenment (Los Angeles 2012) to zwięzła monografia poświęcona narodzinom i funkcjonowaniu bibliotek w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej od ich powstania do współczesności. Autor poruszył zagadnienie wpływu formacji oświeceniowej na kształt bibliotek różnych typów tzw. biblioteki uniwersalnej, bibliotek publicznych, akademickich i naukowych. Przedstawił też wpływ koncepcji organizacyjnych z Wielkiej Brytanii, Francji, Italii i Niemiec na formowanie się bibliotek w Stanach Zjednoczonych oraz historię placówek bibliotecznych i ich rolę w edukacji publicznej pod kątem odniesień do dyrektyw oświecenia. Ciekawy – a co więcej, odrębny od dotychczasowych – punkt widzenia Autora powoduje, że pozycja ta warta jest lektury.

Ilustracja przedstawia Uniwersytet Princeton wraz z zabudowaniami bibliotecznymi w okresie końca XVIII w. Rycina ze zbiorów Biblioteki Kongresu

 

W piątek 25 października referat „Sztuczna inteligencja jako usługa w Bibliotece Narodowej – przykładowe zastosowanie w pozyskiwaniu tekstu starodruków” wygłosi Jacek Tlaga.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze o godz. 13.00. 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności