Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł za rok 2019 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł za rok 2019

Bibliotek Narodowa, jako główne archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowy ośrodek informacji bibliograficznej, opublikowała „Bibliografię Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” za rok 2019. Zawiera ona 424 pozycje czasopism rejestrowanych na podstawie egzemplarza obowiązkowego. Wśród nich są dostępne pierwsze numery czasopism, które zaczęły się ukazywać oraz ostatnie, jeśli zmieniły tytuł lub przestały ukazywać się.

W spisie znaleźć można wydawnictwa ciągłe publikowane w Polsce. Uwzględniane są wszystkie tytuły niezależnie od języka tekstu, o częstotliwości od dziennika do rocznika, czasopisma publikowane nieregularnie, wydawnictwa zbiorowe, kalendarze, sprawozdania.

Bibliografia zawiera wykaz działów UKD, indeksy, a opisy bibliograficzne sporządza się w trzecim stopniu szczegółowości, zawierającym wszystkie elementy opisu, zarówno obowiązkowe jak i zalecane zgodnie z przyjętymi polskimi normami, jak i przepisami międzynarodowymi IFLA.

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” publikowana jest w cyklu kwartalnym, natomiast pełne wydanie kumulacyjne ukazuje się raz w roku. Bibliografia za rok 2019 dostępna jest do pobrania w formacie PDF.

Zobacz również wszystkie roczniki

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności