Zmarł Witold Przybyszewski (1956–2020) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarł Witold Przybyszewski (1956–2020)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Witolda Przybyszewskiego 20 października 2020 roku. Był kierownikiem Sekcji Dokumentacyjno-Informacyjnej w Zakładzie Bibliotekoznawstwa  Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

Jako bibliotekoznawca zajmował się bibliotekami publicznymi, ich powiązaniami z samorządami lokalnymi, statystyką biblioteczną oraz budownictwem bibliotecznym i wyposażeniem technicznym bibliotek publicznych. Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w wielu opracowaniach, raportach i artykułach jego autorstwa. Był ponadto autorem książek: Wyposażenie techniczne bibliotek: raport z badań, Budynki i lokale biblioteczne w Polsce: raport z badań oraz współautorem książki Na wirażu: biblioteki publiczne wobec zmian ustroju i systemu administracji państwa opublikowanych przez Bibliotekę Narodową. Jego dokonania zostały ujęte w Bibliografii publikacji pracowników Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 1955–1995.

W bogatym dorobku zawodowym Witolda Przybyszewskiego w Bibliotece Narodowej na szczególną uwagę zasługuje uczestnictwo w badaniach nad sytuacją bibliotek publicznych po ich usamorządowieniu (w roku 1990). Podsumowanie wyników badań, określenie zysków i strat, jakie przyniosła nowa sytuacja społeczna i ekonomiczna były pierwszą próbą opisania przełomu w funkcjonowaniu bibliotek publicznych.

W Bibliotece Narodowej pracował od 1 maja 1980 do 31 sierpnia 1999. W roku 1999 został zastępcą dyrektora ds. merytorycznych Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Był propagatorem prac nad systemem bibliotecznym MATEUSZ, wdrażanym z sukcesem w małych i średniej wielkości bibliotekach. Jako członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich aktywnie uczestniczył w jego pracach. Od roku 2013 zasiadał w Zarządzie Okręgu Mazowieckiego, a podczas obecnej kadencji 2017–2021 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SBP.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności