Katalog inkunabułów Biblioteki Narodowej opublikowany - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Katalog inkunabułów Biblioteki Narodowej opublikowany

Katalog inkunabułów Biblioteki Narodowej opublikowany

Opublikowany w języku angielskim dwutomowy katalog inkunabułów Biblioteki Narodowej (Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland) prezentuje, szóstą pod względem wielkości w Polsce, kolekcję piętnastowiecznych druków (1034 dzieła w 1131 egzemplarzach). Jej opracowanie wpisuje się w przedwojenną tradycję badań najstarszych zabytków drukarstwa, zapoczątkowanych przez Kazimierza Piekarskiego i kontynuowanych po drugiej wojnie światowej. Ich zwieńczeniem był centralny katalog inkunabułów w Polsce. Po jego opublikowaniu nadszedł czas na pogłębioną prezentację zbiorów Biblioteki Narodowej.

Katalog został opracowany przez Michała Spandowskiego przy współudziale Sławomira Szyllera. Opisy opraw sporządziła Maria Brynda, a całość katalogu przetłumaczyła na język angielski dr Elżbieta Olechowska. Dzięki współpracy z Staatsbibliothek w Berlinie, z którą Biblioteka Narodowa podpisała w 2011 roku umowę, katalog recenzował dr Falk Eisermann, kierownik pracowni Gesamtkatalog der Wiegendrucke, najważniejszego zespołu zajmującego się globalną bibliografią druków piętnastowiecznych. W przygotowaniu wersji angielskiej uczestniczył także Paul Schweitzer-Martin, inkunabulista z uniwersytetu w Heidelbergu. Wydanie katalogu inkunabułów w języku angielskim dostosowuje go do międzynarodowego charakteru badań w tej dziedzinie oraz rozszerza krąg odbiorców.

W katalogu zostały opracowane inkunabuły z ważnych kolekcji historycznych, w tym między innymi Biblioteki Ordynacji Zamojskiej i biblioteki Tarnowskich w Dzikowie. Kilka opisów prezentuje obiekty ocalałe z przedwojennych zbiorów Biblioteki Narodowej, niemal w całości spalonych po powstaniu warszawskim. Katalog wzbogaca też wiedzę bibliograficzną o drukarstwie piętnastowiecznym, prezentując opisy unikatów, nieopisanych w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Specjalistyczne opisy otrzymały także średniowieczne rękopisy współoprawne z inkunabułami oraz wybrane postinkunabuły.

Drugi tom katalogu posiada rozbudowany aparat naukowy, ułatwiający korzystanie z ponad tysiąca szczegółowych opisów katalogowych. Dwa indeksy proweniencji zawierają rozbudowane informacje o dawnych posiadaczach inkunabułów – osobno zostali wyszczególnieni właściciele indywidualni, osobno instytucje (biblioteki, klasztory, kościoły).

Katalog jest dostępny w księgarni Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności