Zmarła Zofia Mycielska-Golik - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarła Zofia Mycielska-Golik

Zmarła Zofia Mycielska-Golik

W dniu 4 września 2021 roku po ciężkiej chorobie zmarła Zofia Mycielska-Golik. W sposób szczególny zajmowała się utrwalaniem pamięci o stryju, Zygmuncie Mycielskim – kompozytorze, pisarzu i krytyku muzycznym.

Zofia Mycielska-Golik urodziła się 15 listopada 1933 roku. Była córką najstarszego z braci kompozytora, Franciszka Mycielskiego (1899–1977). Uciekając przed frontem w 1944 roku Zofia, jej matka i rodzeństwo osiedlili się w majątku Uljak na Słowacji (skąd pochodziła matka – Maria z Esterházych). Po odwilży 1956 roku Zofia Mycielska powróciła do Polski, gdzie rozpoczęła studia rusycystyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przeniosła się na polonistykę. Po ukończeniu studiów podjęła pracę jako redaktor w wydawnictwie Czytelnik, zajmowała się także tłumaczeniami literatury czeskiej i słowackiej.

W 1996 roku Zofia Mycielska-Golik stała się główną spadkobierczynią niezwykle bogatej spuścizny Zygmunta Mycielskiego i właścicielką praw autorskich. Zgodnie z jej dyspozycją niemalże kompletne archiwum twórcy – znajdujące się pod opieką muzykologów Jana i Barbary Stęszewskich – zostało w latach 2012–2014 przekazane Bibliotece Narodowej. Ostatnia część Archiwum, niespodziewanie odnaleziona w dawnym mieszkaniu kompozytora przy ulicy Chmielnej w Warszawie, trafiła do Narodowej Książnicy w 2019 roku. Bratanica Zygmunta Mycielskiego podjęła się także wydania trzech tomów jego dzienników (Dziennik 1950–1959, Warszawa 1999, Dziennik 1960–1969, Warszawa 2001, Niby-dziennik, Warszawa 1998). Należała do grona redakcyjnego czasopisma „Kamerton” wydawanego pod auspicjami Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej nad Wisłokiem, gdzie przygotowała do druku szereg listów od Mycielskiego do różnych osób.

Całość spuścizny rękopiśmiennej Zygmunta Mycielskiego obejmującej twórczość muzyczną, literacką, korespondencję, w tym listy do Zofii Mycielskiej-Golik, została opracowana przez Michała Klubińskiego i wraz z drukowanym katalogiem Archiwum jest dostępna dla badaczy.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

czytaj więcej o Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022

czytaj więcej o Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022