Książki i rękopisy w działaniach Wydziału Propagandy Generalnego Gubernatorstwa - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Książki i rękopisy w działaniach Wydziału Propagandy Generalnego Gubernatorstwa

Książki i rękopisy w działaniach Wydziału Propagandy Generalnego Gubernatorstwa

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 25 stycznia 2022 roku, o godz. 14.00 dr hab. Markus Eberharter z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat Książki i rękopisy w działaniach Wydziału Propagandy Generalnego Gubernatorstwa.

W ramach realizacji założeń narodowosocjalistycznej polityki kulturalnej na terenie okupowanej Polski, Wydział Propagandy Rządu Generalnego Gubernatorstwa wraz z delegaturami w poszczególnych dystryktach czynnie angażował się również w przedsięwzięcia kulturalne. Organizowano między innymi rozmaite wystawy. Ich celem miało być udowodnienie, że wszystkie osiągnięcia kulturalne na wspomnianym obszarze mają rodowód niemiecki i świadczą o niemieckiej historii kulturowej tych ziem. W tym celu pracownicy Wydziału Propagandy intensywnie przeszukiwali polskie archiwa, biblioteki i muzea, starając się wyłowić eksponaty, które ich zdaniem dowodzą tej tezy. W ramach referatu zostanie podjęta próba przedstawienia, jakie druki i rękopisy pokazywano i jaki był ich późniejszy los, o ile jest on znany.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności