Nowy tom „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Nowy tom „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”

Nowy tom „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”

„Polska Bibliografia Bibliologiczna” jest przewodnikiem po literaturze przedmiotu do wykorzystania przez bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz badaczy i studentów zajmujących się książką dawną i współczesną. Jest obowiązkową publikacją do czytelń i bibliotek naukowych.

W „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” za rok 2013 zostały zarejestrowane publikacje naukowe, popularnonaukowe i popularne, które spełniły kryteria wartości informacyjnej. Łącznie 3370 pozycji, na które składają się artykuły z czasopism i prac zbiorowych, czasopisma oraz książki i ich fragmenty. Zasięg wydawniczy obejmuje bibliologiczne publikacje naukowe, popularnonaukowe, popularyzatorskie, fachowe i informacyjne.

W celu ułatwienia wyszukiwania dodano nowe indeksy: Indeks autorów, tytułów prac zbiorowych i tytułów czasopism oraz Indeks czasopism o charakterze formalnym. Pozostałe indeksy o charakterze przedmiotowym pozwalają dotrzeć do opisów publikacji poświęconych poszczególnym osobom (Indeks osób), instytucjom (Indeks instytucji), książkom, czasopismom i innym dziełom (Indeks tytułów), wydarzeniom naukowym i kulturalnym (Indeks imprez) oraz miejscowościom w powiązaniu z zagadnieniami mieszczącymi się w zakresie PBB (Indeks nazw geograficznych). Natomiast Indeks recenzji prezentuje uszeregowane alfabetycznie tytuły prac, których recenzje zarejestrowano w PBB.

Publikacja, opracowana przez Zakład Zbiorów Bibliologicznych, jest dostępna w księgarni internetowej Biblioteki Narodowej. Można także nabyć wcześniejsze tomy.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

czytaj więcej o Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu