Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022)

Raport o stanie czytelnictwa

W listopadzie 2021 roku Biblioteka Narodowa przeprowadziła kolejne badanie czytelnictwa książek. Sondaż zrealizowano metodą CAPI (computer assisted personal interview) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku co najmniej 15 lat, liczącej 1974 respondentów. Pomiar powtórzono w marcu 2022 roku na próbie 2009 osób. Celem przeprowadzenia dodatkowego sondażu, o innej porze roku niż dotychczas, była przede wszystkim weryfikacja hipotezy o sezonowości praktyk lekturowych, a więc próba odpowiedzi na pytanie o charakterze metodologicznym: czy i ewentualnie – w jaki sposób moment realizacji badania wpływa na uzyskiwane wyniki.

Raport prezentuje zatem więcej niż jedną edycję badania, przy czym ostatnia z nich – inaczej niż dotychczas – została zrealizowana nie jesienią (zwykle był przełom listopada i grudnia), lecz wiosną, w odstępie niespełna czterech miesięcy od poprzedniej.

Badanie czytelnictwa książek Biblioteka Narodowa realizuje systematycznie od 1992 roku, a więc już od blisko czterech dekad. Jest to badanie socjologiczne dostarczające wyników o charakterze ilościowym. Jego celem jest zgromadzenie podstawowych informacji o tym, jaka część społeczeństwa polskiego czyta książki, jakie tytuły i typy publikacji cieszą się popularnością, skąd pochodzą czytane książki i jaka jest w tym rola instytucji (zwłaszcza bibliotek) oraz najbliższego otoczenia społecznego (rodziny, znajomych itp.). Wyniki tego badania po opracowaniu tworzą swego rodzaju społeczną mapę czytania książek, przy czym jest to mapa pozwalająca dostrzec najbardziej wyraziste zjawiska i procesy.

Czytanie książek jest praktyką kultury pisma, niejedyną, ale pod wieloma względami specyficzną, przedmiot naszych dociekań ujmujemy zatem w kontekście innych praktyk lekturowych ii nieczytelniczych form spędzania czasu. Sondaż ten nie jest badaniem rynku książki ani badaniem bibliotekoznawczym – interesuje nas praktyka czytania książek niezależnie od źródła ich pochodzenia, dlatego kiedy piszemy o czytelnikach, mamy na myśli osoby, które zadeklarowały lekturę co najmniej jednej książki w ciągu roku, nie zaś tylko te, które dokonały zakupu czy wypożyczyły książkę z biblioteki.

 

Pełny raport Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022)

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: raport

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego