Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych

Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych

Biblioteka Narodowa, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski oraz Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” zapraszają na konferencję naukową Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych.

Spotkania konferencyjne potrwają trzy dni, od 23 do 25 listopada 2022 roku, w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie. Naukowcy i praktycy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi opieki nad zbiorami bibliotecznymi w instytucjach kościelnych – ich gromadzenia, katalogowania, przechowywania, digitalizacji i udostępniania. Konferencja posłuży rozpoznaniu i omówieniu dobrych praktyk i dyskusji nad wyzwaniami, z którymi mierzą się opiekunowie i badacze zbiorów. Po długim okresie pandemicznej izolacji środowiska bibliotekarskie – świeckie i kościelne – będą miały możliwość nawiązania bezpośrednich, osobistych kontaktów, które mogą stać się inspiracją dla wspólnych projektów badawczych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

Zaplanowano także warsztaty z zakresu konserwacji, digitalizacji i katalogowania oraz przewidziano czas na pytania i dyskusje kuluarowe.

Tematyka konferencji skupia się na następujących zagadnieniach:

 • najcenniejsze kościelne zbiory biblioteczne,
 • badania nad zbiorami kościelnymi – studia przypadków,
 • digitalizacja i udostępnianie zbiorów kościelnych – współczesne wyzwania,
 • konserwacja zbiorów kościelnych – praktyczne aspekty,
 • katalogowanie zbiorów kościelnych – przepisy, standardy i praktyka,
 • kwalifikacja zbiorów kościelnych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
 • straty wojenne zbiorów kościelnych,
 • działalność bibliotek kościelnych i współpraca z innymi bibliotekami,
 • funkcjonowanie bibliotek kościelnych na przestrzeni wieków,
  inne studia przypadków.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Zapraszamy badaczy i specjalistów ze środowiska kościelnego, bibliotekarskiego i konserwatorskiego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Formularz rejestracyjny

Program konferencji

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

czytaj więcej o Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

Sympozjum Bibliotheca Baltica Biblioteki i społeczeństwa demokratyczne w erze cyfrowej

czytaj więcej o Sympozjum Bibliotheca Baltica Biblioteki i społeczeństwa demokratyczne w erze cyfrowej

Literatura piękna i publicystyka: forma/rodzaj/gatunek, grupa odbiorców i czas powstania dzieła

czytaj więcej o Literatura piękna i publicystyka: forma/rodzaj/gatunek, grupa odbiorców i czas powstania dzieła