Biblioteka UMCS z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka UMCS z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

logo UMCS

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Biblioteka UMCS, posiadająca ponad 2 mln zbiorów, wzbogaciła połączone katalogi Biblioteki Narodowej o ponad 850 tysięcy rekordów bibliograficznych, w tym o ponad 146 tysięcy pozycji unikatowych, takich jak: 

  • 5,5 tysiąca rozpraw doktorskich powstałych na UMCS (częściowo dostępnych w wersjach cyfrowych przechowywanych w Bibliotece Cyfrowej UMCS),  
  • zbiory zagranicznej literatury naukowej kupowanej przez Bibliotekę Główną
    i biblioteki specjalistyczne UMCS, 
  • wielotysięczne zbiory bibliograficzne w postaci analitycznych opisów artykułów opublikowanych w czasopismach wydawanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1948–2022 (z dostępem do zdigitalizowanej wersji pełnotekstowej przechowywanej w Bibliotece Cyfrowej UMCS). 

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece UMCS) poszerzeniu uległa strefa wspólna pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale także katalogi 109 bibliotek, które dołączyły w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym gronie znalazła się również Biblioteka UMCS, która wzbogaciła zasób Połączonych Katalogów BN liczący 12,5 miliona rekordów bibliograficznych i 25 milionów jednostek o kolejne zbiory.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu