Raport o czasopismach w 2022 r. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Raport o czasopismach w 2022 r.

Raport o czasopismach w 2022 r.

„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki” to publikacja, w której przedstawiamy dane statystyczne dotyczące tytułów periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jednym roku kalendarzowym. W aktualnym raporcie uwzględniamy wszystkie gazety i czasopisma, których wydania z 2022 roku Biblioteka Narodowa otrzymała w formie papierowej nie później niż do końca maja 2023 roku.

W 2022 roku zanotowano numery 6 159 periodyków, mniej o 136 tytułów i 2% mniej niż w 2021 roku. Spadek ten można postrzegać jako kolejny krok w procesie ograniczania liczby publikowanych w Polsce tytułów gazet i czasopism, jaki obserwujemy od pięciu lat.

Od roku 2017 liczba tytułów zmniejszyła się o 1 322 tytuły, czyli o 18%. Z drugiej strony należy zauważyć, że ubytek tytułów z roku 2022 jest stosunkowo skromny na tle zmian zachodzących w poprzednich latach, spadki dotknęły nielicznych tylko kategorii periodyków, a większa część brakujących tytułów należy do jednej kategorii – czasopism naukowych. Wydaje się więc bardziej właściwe uznać rok 2022 nie za okres gwałtownych zmian, ale raczej czas pewnej stabilizacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogólną nienajlepszą sytuację na rynku gazet i czasopism.

Pobierz Ruch Wydawniczy w Liczbach

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności