2019 - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

2019

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2019

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Rok 2019

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 12 marca 2019 r. zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2019 znajdują się w następujących dokumentach:

Termin naboru wniosków do Priorytetu zostanie ogłoszony po dokonaniu podziału dotacji w poszczególnych województwach przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Następnie podział kwot zostanie zaakceptowany przez Zespół Sterujący, Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz zatwierdzony przez Ministra. Po tych czynnościach na stronie Biblioteki Narodowej zostanie opublikowany formularz wniosku na rok 2019 oraz termin ich nadsyłania.

Kontakt

Marzena Sokołowska
Kierownik Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
tel.: (22) 608-22-50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Pozostałe telefony kontaktowe:

Marcin Kosz
tel.: (22) 608-22-37
e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Stefania Kwiatkowska
tel.: (22) 608-28-38
e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel.: (22) 608-22-58
e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego