Straty i przemieszczenia polskich księgozbiorów w świetle materiałów Biura Prac Kongresowych Rządu RP w Londynie - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Straty i przemieszczenia polskich księgozbiorów w świetle materiałów Biura Prac Kongresowych Rządu RP w Londynie

Straty i przemieszczenia polskich księgozbiorów w świetle materiałów Biura Prac Kongresowych Rządu RP w Londynie

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 27 kwietnia 2021 roku, o godz. 14.00 dr hab. Markus Eberharter z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat Straty i przemieszczenia polskich księgozbiorów w świetle materiałów Biura Prac Kongresowych Rządu RP w Londynie.

Celem wystąpienia jest prezentacja wycinków z prasy niemieckiej z lat 1940–1945 dotyczących sytuacji kultury w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej, w szczególności księgozbiorów i bibliotek oraz, ogólnie, polityki wobec książki. Materiały te zostały zebrane przez Biuro Rewindykacji i Strat Kulturalnych pod kierownictwem Karola Estreichera jr., działające w strukturach londyńskiego Ministerstwa Prac Kongresowych. Oprócz pogłębionej analizy merytorycznej wycinków prasowych w kontekście ówczesnych uwarunkowań historyczno-kulturowych (przede wszystkim polityki kulturalnej Trzeciej Rzeszy na terenie okupowanej Polski), w referacie autor postara się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest, z dzisiejszej perspektywy, wartość poznawcza tych materiałów w odniesieniu do polskich strat kulturalnych podczas okupacji niemieckiej oraz w jakim sensie badane materiały mogą wskazywać na dotychczas nieznane fakty i jakie dalsze perspektywy badawcze można na tej podstawie sformułować.

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału w seminarium pod adresem: seminariabn@bn.org.pl. W odpowiedzi odeślemy link do spotkania, które odbędzie się na platformie MS Teams.

Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Harmonogram
Regulamin
Klauzula informacyjna

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Wydarzenia

Aktualności