Teki Górskiego. Dyskusja po wydaniu katalogu - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Teki Górskiego. Dyskusja po wydaniu katalogu

Teki Górskiego. Dyskusja po wydaniu katalogu

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 15 czerwca 2021 roku, o godz. 14.00 Patryk Sapała z Zakładu Rękopisów wygłosi referat Teki Górskiego. Dyskusja po wydaniu katalogu.

Spotkanie będzie poświęcone niedawno opublikowanemu katalogowi tzw. Tek Górskiego z Biblioteki Narodowej, czyli obszernego zespołu listów i dokumentów dotyczących panowania Zygmunta I w minutach, oryginałach i kopiach. Zostanie omówione powstanie zbioru, zawartość, a także jego dzieje jako części rodowej kolekcji rękopisów Zamoyskich, która od końca drugiej wojny światowej znajduje się w Narodowej Książnicy. Głównym celem wystąpienia będzie bliższa prezentacja prac nad katalogiem Tek – zarówno założeń przyjętych na wstępie, jak i ich późniejszej realizacji. Ponadto zostanie objaśnione znaczenie opracowania dla dalszych badań nad rękopisami związanymi z działalnością Stanisława Górskiego. 

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału w seminarium pod adresem: seminariabn@bn.org.pl. W odpowiedzi odeślemy link do spotkania, które odbędzie się na platformie MS Teams.

Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Harmonogram
Regulamin
Klauzula informacyjna

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Wydarzenia

Aktualności