Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku

Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 7 grudnia 2021 roku, o godz. 14.00 dr Tomasz Szwaciński z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat zatytułowany Recenzja książki Dariusza Matelskiego „Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku”, Kraków 2021.

Począwszy od połowy XVII wieku grabież i niszczenie dóbr kultury stały się częstym i bolesnym doświadczeniem polskiej drogi dziejowej. Rabowanie lub unicestwianie bibliotek, archiwów, dzieł sztuki powodowało systematyczne obniżanie potencjału kulturowego kraju, co nie mogło pozostać bez wpływu na ogólne możliwości wszechstronnego rozwoju. Jednym z najważniejszych kierunków wywożenia z Polski dziedzictwa kultury był Wschód. Dlatego z wielkim zainteresowaniem należy przywitać obszerne dzieło Dariusza Matelskiego Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku (AVALON, Kraków 2021). Wyposażona w bogaty aparat naukowy, niemal tysiącstronicowa monografia stanowi próbę podsumowana nie tylko tytułowego zagadnienia grabieży. Autor ukazuje także polskie wysiłki i sukcesy zmierzające do rewindykacji utraconego mienia. W ramach wystąpienia zostanie przedstawiona zawartość książki oraz zaprezentowany nasuwający się po lekturze komentarz recenzyjny.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności