2020 - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Termin naboru wniosków do Priorytetu zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kryteriów i zasad rozdziału dotacji …” i dokonaniu podziału dotacji w poszczególnych województwach przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Następnie podział kwot zostanie zaakceptowany przez Zespół Sterujący, Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz zatwierdzony przez Ministra. Po tych czynnościach na stronie Biblioteki Narodowej zostanie opublikowany termin nadsyłania wniosków oraz formularz wniosku na rok 2020.

 

Kontakt

Zespół ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl

Marzena Sokołowska
Kierownik Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
tel.: (22) 608-22-50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Pozostałe telefony kontaktowe

Marcin Kosz
tel. (22) 608 22 37
e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Stefania Kwiatkowska
tel. (22) 608 28 38
e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel. (22) 608 22 58
e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego