Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku

Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 23 marca 2021 roku, o godz. 14.00 dr Radosław Budzyński z Zakładu Katalogowania Dziedzinowego BN wygłosi referat Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku.

Dagda, Liksna, Prele, Taunagi – te nazwy miejscowości zapewne nie mówią dziś wiele polskiemu czytelnikowi. Być może także niewielu historyków literatury czy bibliotekoznawców skojarzy te toponimy ze znakomitymi kolekcjami książek, gromadzonymi przez tak wybitne postaci, jak Kazimierz Bujnicki, Emilia Plater, Michał Borch czy Gustaw Manteuffel. Grono polskich Inflantczyków przez wiele lat gromadziło publikacje wydawane zarówno w kraju, jak i na emigracji. Zawartość tamtejszych bibliotek szlacheckich może świadczyć o ważnym ruchu kulturowym – transmisji idei zachodnioeuropejskich na obszary dawnego polsko-rosyjskiego pogranicza, a w omawianym okresie, tj. na przełomie XIX i XX wieku, w granice Cesarstwa Rosyjskiego, za kordon oddzielający je od Królestwa Polskiego.
 
Wystąpienie będzie poświęcone rozpoznaniu wybranych kolekcji szlacheckich i arystokratycznych znajdujących się na terenie dawnego województwa inflanckiego w okresie od 1875 do 1925 roku. Omówione zostaną zarówno największe zbiory pałacowe: Platerów i Borchów, jak i mniejsze, dworskie, na przykład biblioteki Manteufflów i Benisławskich.

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału w seminarium pod adresem: seminariabn@bn.org.pl. W odpowiedzi odeślemy link do spotkania, które odbędzie się na platformie MS Teams.

Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Harmonogram
Regulamin
Klauzula informacyjna

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Wydarzenia

Aktualności