Materiały metodyczne UKD - Biblioteka Narodowa

MATERIAŁY METODYCZNE UKD

Materiały metodyczne UKD (2020-…)

Materiały metodyczne zgodne z tablicami skróconymi UKD nr 102 z 2019 r. będą zamieszczane sukcesywnie.

Poddziały wspólne 

Dział 0

Dział 1

Dział 2 

Dział 3

Dział 5

Dział 6 

Dział 7

Dział 8

Dział 9 

Zapis pionowy UKD

Od 2011 r. stosowany jest w „Urzędowym Wykazie Druków. Przewodniku Bibliograficznym” zapis pionowy UKD. Pole 080 z symbolem UKD w rekordzie bibliograficznym jest powtarzalne. 

Zasady dotyczące zapisu pionowego, zgodne z zasobem tablic skróconych UDC 102/2019, omówiono w rozdziale IV Poradnika UKD: 

Pracownia UKD prowadzi w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej BN szkolenia z opracowania rzeczowego dokumentów z wykorzystaniem UKD