Materiały metodyczne UKD - Biblioteka Narodowa

MATERIAŁY METODYCZNE UKD

Materiały metodyczne UKD (2020-…)

Materiały metodyczne zgodne z tablicami skróconymi UKD nr 102 z 2019 r. będą zamieszczane sukcesywnie.

Zapis pionowy UKD

Od 2011 r. stosowany jest w „Przewodniku Bibliograficznym” zapis pionowy UKD. Pole 080 z symbolem UKD w rekordzie bibliograficznym jest powtarzalne.

Zasady szczegółowe dotyczące wykorzystania symboli UKD z tablic skróconych UDC-P058 w zapisie pionowym przedstawiono w poniższym materiale:

Zasady ogólne dotyczące zapisu pionowego omówiono w rozdziale IV Poradnika UKD:

Pracownia UKD prowadzi w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej BN szkolenia z opracowania rzeczowego dokumentów z wykorzystaniem UKD