Międzynarodowa konferencja Digital Cultures – warsztaty IIIF w Bibliotece Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Międzynarodowa konferencja Digital Cultures – warsztaty IIIF w Bibliotece Narodowej

Digital Cultures

Międzynarodowe warsztaty poświęcone najnowszym trendom technologicznym w prezentowaniu i udostępnianiu zbiorów cyfrowych w sieci odbyły się 27 września w Bibliotece Narodowej w ramach organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza trzydniowej konferencji Digital Cultures. Dla kilkudziesięciu uczestników warsztaty były okazją do spotkania doświadczonych deweloperów i współtwórców standardu interoperacyjności IIIF (ang. International Image Interoperability Framework) umożliwiającego strumieniowanie obiektów cyfrowych.

Uczestników spotkania powitał dyrektor Tomasz Makowski. W panelach dyskusyjnych swoje doświadczenia w zwiększaniu dostępności zbiorów przedstawili uznani eksperci z instytucji zrzeszonych w Konsorcjum IIIF (do którego należy także Biblioteka Narodowa): Benjamin Albritton (Stanford University Libraries), Matthieu Bonicel (Bibliotèque nationale de France) i Andrew Hankinson (Bodleian Library). Marcin Szala (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) zaprezentował wyniki eksperymentalnych implementacji IIIF. Dariusz Paradowski (BN) przedstawił założenia realizowanego projektu OMNIS. Moderatorem warsztatów była Sonia Wronkowska, kierownik Pracowni Rozwoju Polony BN, która zadeklarowała pełną implementację standardów IIIF w przyszłych wersjach serwisu.

W czasie warsztatów dyskutowano m.in. kwestię budowania infrastruktury wspomagającej pracę naukową w oparciu o zdigitalizowane zasoby dziedzictwa kulturowego. Innym istotnym zagadnieniem było tworzenie powiązań między zasobami poszczególnych bibliotek cyfrowych i wskazanie na IIIF jako standard, który umożliwia stworzenie globalnej sieci relacji między obiektami cyfrowymi, a także rekonstruowanie historycznych czy rozproszonych zbiorów.

Zaprezentowano ponadto nowe wersje bibliotek cyfrowych Gallica i Polona, a także projekty oparte o standardy IIIF, jak Biblissima (BnF), Mirador Sul (Stanford University) i MusicLibs (McGill University). 

Więcej o konferencji Digital Cultures: digitalcultures.pl

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności