Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Aktualności

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach połączyła swój katalog z Biblioteką Narodową

Wrzesień 2019

Najnowocześniejszy system biblioteczny, zakupiony przez Bibliotekę Narodową w ramach projektu „e-usługa OMNIS”, został wdrożony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

17 września 2019 roku w siedzibie WBP w Kielcach odbyła się konferencja prasowa inaugurująca uruchomienie nowego systemu. Wzięli w niej udział: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, przedstawiciele zespołu wdrożeniowego oraz inni zainteresowani.

Pełna relacja dostępna jest na stronie internetowej bn.org.pl.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie połączyła swój katalog z Biblioteką Narodową

Wrzesień 2019

Najnowocześniejszy system biblioteczny, zakupiony przez Bibliotekę Narodową w ramach projektu „e-usługa OMNIS”, został wdrożony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

16 września 2019 roku w siedzibie WBP w Lublinie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca uruchomienie nowego systemu. Wzięli w niej udział: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, a także Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i dr Grzegorz Figiel, zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP w Lublinie.

Pełna relacja dostępna jest na stronie internetowej bn.org.pl.

 

Połączone katalogi – zakończenie projektu „e‑usługa OMNIS”

Wrzesień 2019

We wtorek, 10 września 2019 r. w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się konferencja prasowa będąca podsumowaniem projektu „e‑usługa OMNIS”. Zgromadziła ona zarówno bibliotekarzy, przedstawicieli bibliotek współpracujących z Biblioteką Narodową, jak i osoby zainteresowane rozwojem e-usług w Polsce.

Pełna relacja dostępna jest na stronie internetowej bn.org.pl.

 

Infrastruktura Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej – podsumowanie

Sierpień 2019

Zakończył się etap wyposażania Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej (RCBN). Zadanie, które było częścią projektu „e-usługa OMNIS”, zakładało rozbudowę RCBN o macierze dyskowe, napędy taśmowe, klaster firewalli, przełączniki sieciowe oraz 58 serwerów w trzech konfiguracjach.

Koncepcja rozbudowy RCBN przewidywała zakup infrastruktury pozwalającej uzyskać trwałe rozwiązanie techniczne, które cechują mniejsze nakłady na utrzymanie i rozwój oraz wysoka skalowalność mocy obliczeniowej możliwej do wykorzystania w przyszłości.

Wyposażenie zakupione na potrzeby projektu „e-usługa OMNIS” umożliwiło uruchomienie oprogramowania OpenStack. Dostępne w ramach platformy OpenStack narzędzia pozwoliły wdrożyć pełen monitoring działania usług, rejestrowanie informacji dotyczących przepływów danych, a także stosowanie zaawansowanych technik obsługi błędów.

Bezpieczeństwo danych, które podlegają przetwarzaniu w procesach przebiegających w systemie, wspomagane jest przez następujące mechanizmy kontroli: 

 • transakcyjność operacji
 • rejestrowanie działań użytkowników (rozliczalność)
 • stosowanie gradientu uprawnień do określonych działań i zasobów w systemie
 • weryfikacja danych za pomocą sum kontrolnych.

Wszystkie procesy monitorują serwisy wykorzystywane w wykonywanych zadaniach. W razie niedostępności któregoś z serwisów istnieje możliwość blokowania działania, które mogłoby doprowadzić do utraty albo uszkodzenia danych (lub podania użytkownikowi danych nieprawidłowych), a następnie wznowienia pracy po odzyskaniu komunikacji z serwisami, od których każdorazowo zależą, z jednoczesnym powiadomieniem administratora o sytuacji awaryjnej. Istotnym elementem bezpieczeństwa jest również replikacja danych, czyli proces powielania informacji pomiędzy różnymi serwerami baz danych, oraz działanie podstawowych funkcji systemu w drugiej, odległej geograficznie lokalizacji.

Ze względu na szczególne wymagania dotyczące udostępniania danych i zawartości obiektów cyfrowych, a także z powodu znaczącego rozmiaru tych danych, wymagane było zastosowanie wydajnych macierzy dyskowych i bibliotek taśmowych. Główne zasoby dyskowe, przechowujące dane dla całości systemu, zapewniła macierz dyskowa klasy mid-range. Odpowiednia architektura macierzy pozwala na agregację dużych ilości pojedynczych dysków, umożliwiając tym samym przechowywanie ogromnych zasobów danych. Zapewnia także uzyskanie równoległości zapisu i odczytu z wielu dysków, gwarantując wzrost wydajności pracy na danych. Konieczność długotrwałego przechowywania danych skłoniła do zastosowania bibliotek taśmowych, wykorzystujących technologię LTO7 (ang. Linear Tape-Open), co zapewnia dużą skalowalność i efektywność oraz dostarcza niezbędnych zasobów do przechowywania zwielokrotnionych kopii danych archiwizowanych. Redundantne kopie zabezpieczają system przed zagrożeniami wynikającymi z błędów ludzkich i działania czynników niszczących związanych ze złośliwym oprogramowaniem.

Jako platformę bazową dla oprogramowania OpenStack wykorzystano systemy operacyjne open-source z rodziny Linux, których walory w budowie systemów dużej skali sprawdziły się  w wielu realizacjach (np. klastry superkomputerowe). Aby zapewnić odporność na awarię, usługi działają na wielu serwerach na różnych maszynach wirtualnych w odrębnych lokalizacjach geograficznych. Tak rozgałęzione i zdekoncentrowane środowisko charakteryzuje się wysoką odpornością na nieprzewidziane awarie.

 

Nowe możliwości katalogu Biblioteki Narodowej

Lipiec 2019

Korzystanie z nowoczesnej wyszukiwarki zbiorów bibliotecznych Primo otwiera prostszą drogę uzyskiwania potrzebnych informacji!

Wszystkie publikacje i inne materiały biblioteczne, które wpływają do Centralnej Biblioteki Państwa są na bieżąco rejestrowane w zintegrowanym systemie bibliotecznym. Od grudnia 2018 roku Biblioteka Narodowa korzysta z systemu Alma, nowoczesnego narzędzia do zarządzania zasobami, oraz z wyszukiwarki Primo.

Wyszukiwarka Primo ułatwia użytkownikom dostęp do zbiorów bibliotecznych – zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych. Umożliwia ich wyszukanie w krótkim czasie, a także pozwala zawężać wyniki dzięki zastosowaniu filtrów fasetowych. Przeszukiwanie odbywa się w opisach wszystkich materiałów bibliotecznych zgromadzonych w katalogu Biblioteki Narodowej: książek i czasopism wydawanych od XIX wieku do dziś, druków ulotnych, starodruków, rękopisów, zbiorów muzycznych, dźwiękowych i audiowizualnych, publikacji elektronicznych, zbiorów kartograficznych, ikonograficznych, bibliologicznych i mikrofilmów, a także w opisach artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych. Katalog Biblioteki Narodowej dostępny jest dla każdego pod adresem katalogi.bn.org.pl lub bezpośrednio na stronie internetowej bn.org.pl.

Wyszukiwarka Primo pozwala nie tylko na przeszukanie głównego katalogu BN, ale też bibliografii oraz innych zasobów, w tym m.in. opisów bibliograficznych poloników XVI–XVIII wieku z bibliotek rzymskich, a także kolekcji Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte.

Aktualnie dzięki Primo użytkownicy mają dostęp do katalogu obejmującego ponad 9 mln jednostek księgozbioru Biblioteki Narodowej oraz ponad 2,5 mln zbiorów cyfrowych największej w kraju biblioteki cyfrowej POLONA.

Primo = łatwe wyszukiwanie

Wyszukiwarka Primo jest narzędziem intuicyjnym. Korzystanie z niej można porównać do posługiwania się wyszukiwarką internetową. Na ekranie startowym użytkownik ma do dyspozycji jeden pasek z polem wyszukiwania, z którego można korzystać bez konieczności logowania się. Do wyboru są dwie opcje przeszukiwania katalogu głównego Biblioteki Narodowej: wyszukiwanie proste i zaawansowane. Wyszukiwanie proste pozwala na wpisanie zapytania i przeszukanie dostępnych zasobów. Natomiast wyszukiwanie zaawansowane umożliwia precyzyjne wyszukiwanie za pomocą odpowiedniego doboru słów (dotyczących autora, twórcy, tytułu, tematu dzieła itp.), powiązanych ze sobą odpowiednimi relacjami, tj.: „i”, „lub”, „nie”. Wymienione operatory logiczne mogą być stosowane wielokrotnie. Dopóki użytkownik ich nie zastosuje wyszukiwarka zwróci wyniki składające się ze wszystkich szukanych słów/fraz. Stosując operator „nie”, można wykluczyć z wyszukiwania określone słowo/frazę. Ponadto, aby wyszukać całą frazę należy zastosować cudzysłów, a do grupowania terminów w ramach jednego zapytania warto użyć nawiasów wraz z operatorem logicznym. Można również zastosować znaki maskujące, takie jak: znak zapytania „?”, który zastępuje pojedynczy znak czy gwiazdkę „*” zastępującą dowolną liczbę znaków w wyszukiwanym słowie/frazie.

Nieodłącznym elementem Primo jest wyszukiwarka czasopism, dzięki której istnieje możliwość bezpośredniego odnalezienia czasopisma po tytule bądź numerze ISSN. Inną funkcjonalnością Primo jest indeks, który można przeglądać według tytułu, autora, tematu lub sygnatury. Jeżeli dana publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej, użytkownik zapozna się z jej treścią w bibliotece cyfrowej polona.pl (opcja „Zobacz w Polonie”). Po odnalezieniu szukanej publikacji i zalogowaniu się na swoje konto czytelnik może w prosty sposób zamówić zbiory do czytelni Biblioteki Narodowej. Ważną kwestią wpływającą na użyteczność wyszukiwarki Primo jest również możliwość zmiany języka interfejsu z polskiego na angielski, niemiecki, hiszpański bądź francuski. Dzięki tej funkcjonalności rozszerza się grono korzystających z katalogu.

Ponadto wyszukiwarka umożliwia korzystanie z szeregu innych przydatnych funkcjonalności. Primo pozwala na przeglądanie historii wyników wyszukiwania, przypięcie danej pozycji do kategorii „Ulubione” celem szybszego powrotu do zapisanych wyników wyszukiwania, uzyskanie permalinku, jak również wydrukowanie, wyeksportowanie danych do cytowań i wysłanie opisu bibliograficznego e-mailem.

Bardzo przydatną funkcjonalnością Primo jest możliwość automatycznego, e-mailowego powiadomienia czytelnika o pojawieniu się w katalogu publikacji spełniającej zastosowane kryteria wyszukiwawcze. Użytkownik może także konstruować własne „półki” interesujących go pozycji poprzez ich zapisywanie i grupowanie w etykiety.

Użytkownik, posiadający kartę biblioteczną, po zalogowaniu się na swoim koncie może w prosty sposób m.in.: zamawiać zbiory, sprawdzać historię zamówień, stan swoich wypożyczeń, wiadomości, blokady oraz weryfikować i aktualizować swoje dane osobowe i dane do logowania.

Zakup w ramach projektu „e-usługa OMNIS”

Wdrożenie nowoczesnego systemu bibliotecznego Alma i uruchomienie wyszukiwarki Primo to wynik podpisania przez Bibliotekę Narodową z firmą ExLibris umowy na zakup i implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w ramach projektu „e-usługa OMNIS”, finansowanego z funduszy europejskich. Alma i wyszukiwarka Primo to dziś najnowocześniejsze rozwiązania realizujące potrzeby wszystkich typów bibliotek – od największych narodowych, po najmniejsze specjalistyczne. Rozwiązania te wdrażane są w bibliotekach na całym świecie.

W ramach projektu Biblioteka Narodowa, jako administrator systemu, do sierpnia 2019 roku wdroży Almę kolejno w trzech bibliotekach wyłonionych spośród tych, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie „e-usługa OMNIS”: Bibliotece Jagiellońskiej, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Połączenie zasobów tych bibliotek wpłynie na rozwój współkatalogowania w Polsce, a przede wszystkim na prowadzenie jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej. W efekcie przyniesie wymierne korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskają szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dostępne są na stronie internetowej projektu „e-usługa OMNIS”.

 

Zakończono II etap prac nad ontologią OMNIS

Czerwiec 2019

W ramach projektu „e-usługa OMNIS” zakończono II etap prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu OMNIS Linked Data w koncentratorze metadanych, stanowiącym zaplecze Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS.

Drugi etap prac obejmował rozbudowę, dostarczonego w etapie I, narzędzia o generowanie skryptów RML oraz stworzenie zestawu skryptów wiążących lokalne zasoby Biblioteki Narodowej z zewnętrznymi bazami danych (m.in. z VIAF, Wikidata czy Geonames). Na podstawie skryptów RML przekonwertowano testowe dane z wewnętrznego formatu OMNIS (serializacja w JSON) do trójek RDF (ang. triplestore), zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi mapowaniami. Trójki RDF załadowano następnie do próbnej instancji grafowej bazy danych Blazegraph.

Wszystkie testy zakończyły się pomyślnie, a dzięki grafowej bazie danych będzie możliwe konstruowanie zaawansowanych zapytań w języku SPARQL, np. „zwróć wszystkie publikacje osób urodzonych w miejscowościach, w których znajdują się obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO”.

 

OMNIS – łatwy dostęp do zasobów bibliotecznych poprzez e-usługi

Maj 2019

Rozwój Internetu od lat wpływa na wzrost dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną, zarówno w obszarze biznesu, jak i administracji publicznej. Dzięki informatyzacji państwa, obywatele zyskują dogodny sposób załatwiania spraw urzędowych bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie. Decydujący wpływ na realizację usług elektronicznych ma możliwość pozyskania środków z Funduszy Europejskich. Jednym ze źródeł finansowania projektów w latach 2014–2020 jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Z tego programu finansowany jest projekt „e-usługa OMNIS” realizowany przez Bibliotekę Narodową. Jego celem jest zwiększenie dostępności obywateli do zasobów bibliotecznych poprzez wdrożenie nowych oraz rozbudowę już istniejących e-usług.

Rozwój cyfryzacji w Polsce

W Polsce od kilkunastu lat rośnie zainteresowanie cyfryzacją oraz rozwojem e-usług dla obywateli, a e-usługi administracji publicznej zaczynają odgrywać coraz większą rolę, zarówno dla państwa, jak i społeczeństwa. Według raportu międzynarodowej firmy doradczej McKinsey&Company Polska jako cyfrowy challenger, cyfryzacja jest nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu. Autorzy raportu podają, iż nasz kraj cyfryzuje się dwukrotnie szybciej niż największe kraje Europy. Proces ten rozwija się w tempie 7 proc. rocznie. W raporcie możemy przeczytać również, że wartość usług cyfrowych w 2016 roku stanowiła 6,2 proc. naszego PKB – czyli około 112 mld zł, a cyfryzacja może przynieść Polsce nie tylko dodatkowe 275 mld zł do 2025 roku, ale też pozwolić zniwelować w pewnym stopniu dystans do rozwiniętych gospodarek Europy Północnej. Będzie to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu potencjału cyfryzacji sektora prywatnego i publicznego. Według specjalistów z McKinsey&Company „opracowanie, wdrożenie i promowanie rozwiązań e-administracji w polskim sektorze publicznym jest jednym z siedmiu obszarów, w których Polska musi wprowadzić usprawnienia, aby w pełni wykorzystać swój cyfrowy potencjał i skrócić dystans dzielący ją do cyfrowych liderów”.

W obliczu danych zaprezentowanych w raporcie trudno zaprzeczyć faktom, że cyfryzacja państwa stanowi istotny element jego rozwoju. Tym bardziej, przyglądając się rozkwitowi e-usług udostępnianych obywatelom przez różne instytucje publiczne, można optymistycznie patrzeć na dalszy cyfrowy rozwój Polski. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Profil Zaufany, Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS, e-Deklaracje, e-dowód oraz e-PIT – to tylko niektóre przykłady usług świadczonych elektronicznie, których wdrożenie w istotny sposób wpływa na rozwój informatyzacji kraju. Jedną z ważnych sfer życia, która również zmienia się od lat i przechodzi na cyfrową stronę, jest bibliotekarstwo.

Biblioteka on-line

Na przeniesienie polskiego bibliotekarstwa w świat cyfrowy ogromny wpływ wywarły działania Biblioteki Narodowej, która od lat realizuje projekty związane z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów polskiego piśmiennictwa. Jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez centralną bibliotekę państwa jest „e-usługa OMNIS” – projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Jest on realizowany zgodnie z założeniami działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Od października 2016 roku Biblioteka Narodowa pracuje nad wdrożeniem zintegrowanych e-usług oraz stworzeniem serwisu skupiającego w jednym miejscu dostęp do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. W wyniku realizacji projektu uruchomiona zostanie platforma OMNIS składająca się z następujących e-usług publicznych: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS, Repozytorium Wydawnicze e-ISBN, POLONA w Chmurze dla bibliotek i POLONA w Chmurze dla naukowców oraz z działającego w chmurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami.

OMNIS – punkt dostępu do zasobów bibliotecznych

Jednym z produktów projektu „e-usługa OMNIS” będzie e-usługa Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS stanowiąca jeden punkt dostępu wykorzystujący zaawansowane narzędzia wyszukiwania metadanych, przeszukiwania treści oraz system inteligentnych filtrów. E-usługa zostanie udostępniona wszystkim osobom poszukującym informacji o różnorodnych zbiorach lub cyfrowych publikacji. Umożliwi użytkownikom wygodną i skuteczną eksplorację bibliotecznych zasobów w celu znalezienia poszukiwanej książki, czasopisma, artykułu z czasopisma, mapy, grafiki, fotografii, etc. Dzięki niej możliwe będzie przeszukiwanie pełnotekstowe treści książek, czasopism i artykułów. Użytkownik przy jej użyciu przeszuka katalogi Biblioteki Narodowej i bibliotek z całej Polski. Zbiory, które będzie można przeszukać za pomocą Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS obejmą ponad 9 mln woluminów zgromadzonych w Bibliotece Narodowej, zbiory z największej w kraju biblioteki cyfrowej POLONA, a także zasoby zgromadzone w innych książnicach, które złożyły deklarację przystąpienia do OMNIS. Dodatkowo Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie indeksowana przez Google, co wprowadzi nową jakość w zakresie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie.

POLONA dla bibliotek i POLONA dla naukowców

W ramach projektu OMNIS powstaną e-usługi POLONA w chmurze dla bibliotek oraz POLONA w chmurze dla naukowców. Pierwsza z nich pozwoli bibliotekom na przekazywanie do centralnego repozytorium Biblioteki Narodowej zbiorów cyfrowych powstałych w procesie digitalizacji. Dzięki usłudze POLONA w chmurze dla bibliotek zasoby tych bibliotek będą mogły być udostępniane w bibliotece cyfrowej POLONA.pl, a także przeszukiwane przez Zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS. Dodatkowo w portalu POLONA.pl, każda biblioteka będzie mogła tworzyć i udostępniać własne kolekcje cyfrowe. Z kolei POLONA w chmurze dla naukowców to e-usługa tworzona z myślą o zespołach badawczych, które dzięki niej otrzymają uniwersalną platformę komunikacji. Będzie ona wspomagać prace online zespołów badawczych pracujących nad tekstami naukowymi powiązanymi z publikacjami oraz obiektami dostępnymi w bibliotekach cyfrowych. Bezpłatny serwis umożliwi skorzystanie z narzędzi służących do tworzenia i publikowania tekstów naukowych, powstałych w wyniku współpracy w projektach badawczych. Stworzony zostanie panel administracyjny podporządkowany potrzebom projektów badawczych. Możliwe będzie generowanie raportów o postępach prac, prowadzenie harmonogramu projektu oraz udostępnianie strony projektu i przygotowanych tekstów naukowych w POLONIE. Zasoby prezentowane w ramach tej usługi będą również zintegrowane ze Zintegrowaną wyszukiwarką OMNIS.

E-ISBN – nowy wymiar

Repozytorium Wydawnicze e-ISBN to kolejna usługa tworzona w ramach projektu OMNIS. Umożliwi ona udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Dzięki niej zbudowana zostanie jednolita baza danych dotycząca rynku wydawniczego. Usługa ta pozwoli wydawcom wprowadzanie elektronicznych wersji publikacji do repozytorium Biblioteki Narodowej z możliwością wglądu oraz zarządzania własnym zbiorem. Repozytorium wydawnicze e-ISBN powstanie dzięki rozbudowie funkcjonującego obecnie serwisu e-ISBN, za pośrednictwem którego wydawcy pozyskują numery ISBN do swych publikacji.

Zintegrowany System Zarządzania Zasobami

Z projektem OMNIS związane jest również wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami – systemu bibliotecznego w chmurze dla Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek, które docelowo zechcą przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. Działający w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) system został w grudniu 2018 roku wdrożony w Bibliotece Narodowej. Model SaaS oznacza dla bibliotek uwolnienie od konieczności instalacji lokalnej systemu, utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji, co wpływa na obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury informatycznej. Obsługa systemu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. System pozwoli rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną i opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach.

Projekt „e-usługa OMNIS” to innowacyjne przedsięwzięcie Biblioteki Narodowej. W wyniku realizacji projektu i udostępnienia szeregu e-usług zasoby polskich bibliotek staną się dostępne dla każdego, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Realizacja projektu z jednej strony oznacza przeniesienie zbiorów polskich bibliotek do wirtualnego środowiska, dzięki czemu nastąpi wyraźny wzrost ich dostępności dla użytkownika, a z drugiej ułatwienie codziennego funkcjonowania polskich bibliotek oraz podniesienie standardu i jakości świadczonych usług. Nie można zapomnieć także o wpływie, jaki projekt będzie miał na rozwój polskiej nauki i ochronę dziedzictwa narodowego, jakim niewątpliwie jest polskie piśmiennictwo.

 

O projekcie „e-usługa OMNIS” w Polskim Radiu

Kwiecień 2019

W sobotę 6 kwietnia br. w audycji „Wolna sobota” Polskiego Radia rozmawiano o Bibliotece Narodowej – jej funkcjonowaniu oraz realizowanych projektach, w tym o „e-usłudze OMNIS”. Gościem Jerzego Kisielewskiego był dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

OMNIS, nazwa łacińska, oznacza wszystko. W projekcie chodzi o to, by zebrać wszystko to, co wytworzyły poprzednie pokolenia – zarówno w zakresie katalogowania, ale także to, co udało się zeskanować i zmikrofilmować. Udostępnimy to wszystkim zainteresowanym w otwartym dostępie, oczywiście w zakresie, na jaki pozwala prawo autorskie – mówił w radiowej Dwójce dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. – Projekt w tym roku będzie miał swój finał we wrześniu. Jest to projekt składający się z czterech innych wielkich projektów. Dodatkowo Biblioteka Narodowa realizuje wspomagający projekt Patrimonium, który oznacza milion nowych obiektów zeskanowanych w POLONIE – dodał.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji na polskieradio.pl

 

Komunikat dotyczący protokołu Z39.50

Kwiecień 2019

System, którego częścią będzie Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS, został wyposażony między innymi w moduł importujący dane poprzez protokół Z39.50, tak by instytucje chcące pokazywać swoje zbiory w wyszukiwarce mogły za jego pomocą udostępniać jej zawartość swoich katalogów. Zgodnie z zestawem atrybutów bib-1 w ramach oficjalnej specyfikacji protokołu Z39.50, ogłoszonym przez Bibliotekę Kongresu, powinno to być możliwe dzięki opcjonalnemu atrybutowi relacji.

Niestety po przetestowaniu połączeń z wybranymi bibliotekami korzystającymi z modułów obsługujących protokół Z39.50 okazało się, że rozwiązanie to nie może zostać właściwie wykorzystane przez Zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS. Dzieje się tak dlatego, że moduły Z39.50 zaimplementowane w systemach bibliotecznych używanych w Polsce nie obsługują atrybutu relacji, przez co uniemożliwiają przesyłanie całej zawartości katalogów. Informację tę udało się potwierdzić u większości dystrybutorów poszczególnych systemów.

Jedynym systemem umożliwiającym połączenia z uwzględnieniem powyższego atrybutu relacji jest darmowy (udostępniany na wolnej licencji) system KOHA. Jednak w jego przypadku możliwe jest także skorzystanie z darmowego modułu OAI-PMH, który jest preferowanym protokołem komunikacji ze Zintegrowaną wyszukiwarką OMNIS.

W związku z powyższym informujemy, że jesteśmy zmuszeni zrezygnować z wcześniej proponowanej metody łączenia za pomocą protokołu Z39.50 z instytucjami przekazującymi dane na potrzeby wyszukiwarki OMNIS. Możliwość wyboru protokołu Z39.50 została wycofana z deklaracji udostępniania danych na potrzeby Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS. W tej sytuacji prosimy więc o wybranie innych metod, zgodnie z możliwościami Państwa systemu oraz sposobami preferowanymi dla wybranych systemów, opublikowanymi na stronie projektu.

Informujemy także, że będziemy w najbliższym czasie kontaktować się z przedstawicielami bibliotek, które złożyły deklaracje udostępniania danych z wybraną metodą łączenia się poprzez protokół Z39.50, aby omówić inne możliwości komunikacji ze Zintegrowaną wyszukiwarką OMNIS.

Podkreślamy, że ze strony Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS możliwe jest pobieranie danych przez protokół Z39.50. Jeśli więc w przyszłości producent któregokolwiek z systemów bibliotecznych używanych w Polsce, dla którego nie będzie innej, preferowanej alternatywy łączenia, zaimplementuje w odpowiedni, wyżej opisany sposób moduł komunikacji przez protokół Z39.50, protokół ten zostanie dopisany do listy możliwych sposobów udostępniania danych.

 

Zakończono I etap prac nad ontologią OMNIS

Kwiecień 2019

W ramach projektu „e-usługa OMNIS” zakończono I etap prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu OMNIS Linked Data w koncentratorze metadanych, stanowiącym zaplecze Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS.

Pierwszy etap prac nad ontologią obejmował dostarczenie diagramu logicznego przedstawiającego mapowanie niesemantycznego modelu OMNIS do wybranych ontologii ogólnych i dziedzinowych. Do mapowania wykorzystano m.in. ontologie: SKOS, DC, FOAF, SCoRO, FRAPO, GND, FRBR. Przyjęto elastyczną architekturę definiowania mapowań oraz generowania diagramów i – w etapie II – skryptów RML. Dzięki temu na podstawie reguł zawartych w pojedynczym arkuszu kalkulacyjnym tworzone są zarówno diagramy, jak i skrypty służące do przekształcenia danych do tzw. trójek RDF (ang. RDF triples). Taka architektura umożliwia prostą samodzielną modyfikację istniejących mapowań oraz ich dowolne rozszerzanie w późniejszym czasie.

Przykładowy diagram przedstawiający mapowanie deskryptora osobowego do wybranych ontologii

W II etapie planowana jest rozbudowa narzędzia o generowanie skryptów RML oraz stworzenie zestawu skryptów wiążących lokalne zasoby Biblioteki Narodowej z zewnętrznymi bazami danych (m.in. z VIAF, Wikidata czy Geonames). Po przeniesieniu wygenerowanych trójek do grafowej bazy danych (ang. triplestore) i udostępnieniu ich poprzez tzw. SPARQL endpoint pozwoli to na zadawanie skutecznych zapytań łączonych (ang. federated query) wykorzystujących zewnętrzne zasoby np. serwisu Wikidata.

 

Polska Cyfrowa dzięki „e-usłudze OMNIS”

Marzec 2019

Kiedy w marcu 2016 roku publicznie zaprezentowano założenia projektu „e-usługa OMNIS”, przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zarówno pracownicy Biblioteki Narodowej, jak i środowisko bibliotekarskie, pełni nadziei oczekiwali na decyzję o przyznaniu dofinansowania, by stworzyć narzędzie integrujące zasoby polskiego piśmiennictwa z różnych rozproszonych źródeł w jednym miejscu oraz udostępniające informacje o nich szerokiemu gronu użytkowników. Narzędzie, które dostarczy rozwiązania w zakresie optymalizacji wykorzystania infrastruktury, w szczególności dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej.

Wniosek o dofinansowanie poparty był szeregiem doświadczeń oraz praktyką w tworzeniu serwisów integrujących zasoby biblioteczne, nad którymi Biblioteka Narodowa pracowała w latach poprzednich. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ze strony Ministra Cyfryzacji, Biblioteka Narodowa podpisała we wrześniu 2016 roku umowę o dofinansowanie. Był to moment rozpoczynający intensywny okres prac nad wdrożeniem ogólnokrajowego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

Polska Cyfrowa

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju – w szczególności zapewnienie dostępu do efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych. Jest to także głównym celem projektu „e-usługa OMNIS”. Projekt Biblioteki Narodowej tworzony jest zgodnie z założeniami działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Polski Cyfrowej 2014–2020. Założenia te dotyczą poszerzenia zakresu spraw, które można realizować drogą elektroniczną. Szczególnie ważne są tu obszary takie jak: modernizacja i zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych, zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a także optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. OMNIS nie tylko spełnia te cele, ale jest także narzędziem, które dzięki udostępnionemu API będzie przygotowywać dane z rejestrów do ponownego wykorzystania. OMNIS udostępni informacje z sektora publicznego ze źródeł takich jak: katalogi bibliotek, biblioteki cyfrowe, archiwa i inne repozytoria.

Zgodnie z zapisami Polski Cyfrowej 2014–2020 usługi, które powstaną w wyniku realizacji projektu „e-usługa OMNIS” będą „charakteryzować się wysoką dostępnością zgodnie ze standardami co najmniej WCAG 2.0, ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi oczekiwaną przez użytkowników, która po wdrożeniu będzie monitorowana”.

Projekt ogólnopolski

Ogólnopolski projekt „e-usługa OMNIS” przygotowano mając na uwadze wytyczne zawarte w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Strategia Sprawne Państwo, Strategia Rozwoju Kultury oraz Europejska Agenda Cyfrowa, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu). Po pierwsze zapewni on interoperacyjność rejestrów publicznych prowadzonych przez instytucje podlegające różnym organom administracji samorządowej (rozumianą tu m.in. jako wysoką użyteczność danych dla podmiotów z różnych sektorów, w tym techniczną możliwość ich wykorzystania). Po drugie, poprzez zastosowanie technologii chmury obliczeniowej, pozwoli na optymalizację i szeroki dostęp do e-usług wielu różnym użytkownikom. Po trzecie dostarczy rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

OMNIS będzie odpowiedzią na wymóg międzyresortowej współpracy w ramach realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, tj. stworzenia jednolitego rejestru publicznego (ewidencji) Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB), stanowiącego wspólną bazę danych i referencję dla wszystkich kolejnych instytucji w przyszłości aplikujących do grona bibliotek NZB. Ujęcie zbiorów wchodzących w skład NZB w jednym środowisku informatycznym jest niezbędne z punktu widzenia racjonalizacji wydatków i wydajności pracy nad ewidencją materiałów bibliotecznych.

Fundusze Europejskie

Dzięki Funduszom Europejskim możliwe jest wzmocnienie potencjału polskiej administracji, jak i zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług. Według ostatnich danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do 24 marca 2019 roku podpisano z beneficjentami 48 001 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 236,4 mld zł. Należy podkreślić, że wartość projektu „e-usługa OMNIS” wynosi 63 359 669 złotych, z czego wkład Funduszy Europejskich to kwota 53 595 898,87 złotych.

OMNIS jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, który dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa zwiększy dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. OMNIS ma zapewnić wysoką dostępność zbiorów bibliotecznych, a także dostarczyć użytkownikom zintegrowane e-usługi wysokiej jakości.

 

OMNIS – e-usługi w chmurze obliczeniowej

Luty 2019

Biblioteka Narodowa od października 2016 roku intensywnie pracuje nad wdrożeniem zintegrowanych e-usług w ramach projektu „e-usługa OMNIS”. We wrześniu 2019 roku użytkownikom Internetu udostępniony zostanie serwis integrujący w jednym miejscu dostęp do zbiorów piśmiennictwa polskiego pochodzących z wielu źródeł, w szczególności Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek, muzeów czy archiwów. Platforma OMNIS będzie składała się z czterech działających w chmurze bezpłatnych e-usług publicznych oraz Zintegrowanego System Zarządzania Zbiorami dla polskich bibliotek. Będą one stanowiły odrębne, ale wzajemnie powiązane zestawy narzędzi dla poszczególnych grupy odbiorców. Spowoduje to zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie.

Integracja systemów

Centralna biblioteka państwa od lat wytycza ścieżki rozwoju w środowisku bibliotekarskim stając się wzorem dla innych bibliotek. Swoje wieloletnie doświadczenie ugruntowała poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w formie cyfrowej. Od lat, zarówno czytelnicy bibliotek, jak i sami bibliotekarze chętnie korzystają z katalogów Biblioteki Narodowej, biblioteki cyfrowej POLONA, serwisu e-ISBN oraz systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Academica. POLONA już w 2013 r. stała się jedną z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Serwis e-ISBN sprawił, że wydawcy błyskawicznie mogą nadawać i zarządzać numerami ISBN oraz powiązanymi z nimi danymi. Uruchomienie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica usprawniło tradycyjne wypożyczenia międzybiblioteczne, zapewniając czytelnikom szybki dostęp do publikacji chronionych prawami autorskimi. Kolejnym krokiem w przyszłość jest integracja, udostępnienie i szerokie upowszechnienie wszystkich tych rozwiązań w jednym punkcie dostępu tj. e-usłudze OMNIS.

Głównym celem projektu „e-usługa OMNIS” jest utworzenie nowych, oraz poprawa jakości już istniejących, e-usług publicznych opartych na potencjale technologii cyfrowych. Poprawią one dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonych w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju oraz do publikacji przygotowywanych do rozpowszechnienia przez wydawców, a także do wyników prac naukowych. Usługi te będą wykorzystywały zaawansowane narzędzia wyszukiwania metadanych, przeszukiwania treści oraz system inteligentnych filtrów.

Rozwój e-usług

OMNIS to projekt przyczyniający się do rozwoju technologicznego polskich bibliotek, jak i administracji publicznej. Wpisuje się on do inicjatyw mających na celu poprawę e-usług publicznych, w tym w ramy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale także nakreśla nowe rozwiązania w kontekście światowych rozwiązań systemów bibliotecznych.

Na zestaw narzędzi dostępnych na platformie OMNIS złożą się nowe e-usługi oraz usługi już oferowane przez Bibliotekę Narodową, których funkcjonalność zostanie jednak znacznie poprawiona. Na poziomie technologicznym zostaną zastosowane rozwiązania innowacyjne i spełniające kryteria udostępniania informacji w modelu Danych Powiązanych (Linked Data) zgodnym z ideą Dynamic Open Data. Usługi serwisu OMNIS realizowane będą w jednym punkcie dostępu za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego powszechnie poprzez przeglądarki internetowe. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia zostaną uruchomione następujące e-usługi:

 • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS;
 • POLONA w Chmurze dla bibliotek;
 • POLONA w Chmurze dla naukowców;
 • Repozytorium wydawnicze e-ISBN.

Trzy pierwsze zostaną uruchomione jako e-usługi w modelu A2C, a ostatnia jako A2B. Są to usługi w sieci łączące instytucje z obywatelami (A2C, Administration to consumer) i umożliwiające korzystanie z usług przez różne firmy (A2B, Application to Business). Ostatnia e-usługa, czyli Repozytorium wydawnicze e-ISBN, umożliwi przedsiębiorcom z branży wydawniczej umieszczanie w repozytorium BN elektronicznych egzemplarzy wydawnictw i publikacji, a następnie udostępnianie informacji o nich (poprzez metadane) oraz (dla wybranych obiektów) także ich treści w Zintegrowanej wyszukiwarce OMNIS i Repozytorium wydawniczym e-ISBN, co dodatkowo wpłynie pozytywnie na promocję branży wydawniczej – w konsekwencji przyczyni się do wytworzenia odpowiednio wyższego popytu na publikacje, w tym książki. Z kolei dzięki e-usłudze POLONA w Chmurze, biblioteki będą mogły tworzyć i udostępniać własne kolekcje cyfrowe, a naukowcy zyskają dostęp do narzędzia ułatwiającego zarządzanie pracą zespołu naukowego i prezentowania wyników badań na zasadach Open Access.

Jednocześnie udostępnione zostanie zintegrowane oprogramowanie do zarządzania procesami bibliotecznymi w chmurze pod nazwą Zintegrowany System Zarządzania Zbiorami dla polskich bibliotek działający w modelu SaaS (Software as a Service, oprogramowanie jako usługa). Dostęp do systemu i praca w nim będą możliwe poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji lokalnej. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, użytkownicy systemu będą mogli zrezygnować z zaplecza serwerowego, uniezależnić się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych i dokonywać częstszych aktualizacji oprogramowania.

Chmura obliczeniowa

Platforma OMNIS stworzy bezpieczne i trwałe ogólnopolskie repozytorium cyfrowe, w którym swoje dane przechowywać będą zarówno instytucje publiczne, takie jak Biblioteka Narodowa oraz pozostałe biblioteki, jak i firmy. OMNIS działać będzie na zasadzie chmury obliczeniowej oferującej szereg elastycznych i skalowalnych funkcjonalności zaprojektowanych dla usprawnienia, przyspieszenia i obniżenia kosztów realizacji czynności składających się na finalizację procesu wydawniczego, obrót publikacjami drukowanymi i cyfrowymi, archiwizację egzemplarzy obowiązkowych w bibliotekach uprawnionych oraz gromadzenie i udostępnianie publikacji przez wszystkie typy bibliotek.

Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania danych opartym na wykorzystaniu usług elektronicznych dostarczonych przez usługodawcę ­– w tym „e-usługi OMNIS” przez Bibliotekę Narodową. Wykorzystanie modelu niesie ze sobą wiele udogodnień i korzyści dla docelowych odbiorców projektu „e-usługa OMNIS”. Po pierwsze eliminuje konieczność zakupu lub pobierania oprogramowania, jego instalacji i ciągłego administrowania. Po drugie zwalnia z wymogu zakupu licencji na jego użytkowanie. Po trzecie nie wymaga zakupu dedykowanej infrastruktury przez użytkowników. Ponadto chmura obliczeniowa OMNIS będzie zabezpieczona na serwerach o dużej mocy obliczeniowej, dzięki czemu gromadzone dane będą na bieżąco aktualizowane i możliwe do stałego odczytu w dowolnym momencie przez użytkowników za pomocą dedykowanego interfejsu ujednoliconego do danej e-usługi na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Reasumując użytkownicy OMNIS otrzymają dostęp do funkcjonalnych narzędzi. Pakiet e-usług oferowanych w ramach OMNIS będzie świadczony nieodpłatnie, a dane będą dostępne do pobrania za pośrednictwem otwartego API.

Warto zwrócić uwagę także na architekturę systemu projektu, która zapewni jego uruchomienie i ciągłe działanie. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie sprzętowej istniejącego systemu repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej o aparaturę niezbędną do uruchomienia e-usług będących przedmiotem projektu, jak i jej innych komponentów informatycznych. W wyniku tych zadań powstanie system o kompleksowej architekturze modułowej pracujący w trybie chmurzy obliczeniowej. Pozwoli to na uzyskanie wysokiej trwałości systemu dzięki minimalizacji kosztów utrzymania i rozwoju, uzyskanie wymaganej interoperacyjności w długiej perspektywie czasowej przez minimalizację wpływu zmian w otoczeniu i osiągnięcie wysokiej skalowalności pozwalającej nadążyć za potrzebami, co przełoży się na zapewnienie stabilności napływających woluminów danych.

Dane będą przechowywane w repozytorium w zwirtualizowanym środowisku chmurowym bazującym na wielordzeniowych serwerach o standardowej konstrukcji, sieci SAN FC z macierzą dyskową i biblioteką taśmową oraz sieci LAN Ethernet. Istotnym elementem będzie replikacja danych oraz działanie podstawowych funkcji systemu w drugiej odległej geograficznie lokalizacji.

Podsumowanie

W wyniku realizacji projektu e-usługa OMNIS, powstanie nowoczesny system informatyczny, zapewniający jeden punkt dostępu do czterech e-usług. Zapewni on dostęp do rozproszonych zbiorów (w tym cyfrowych, z możliwością ich pełnotekstowego przeszukiwania) oraz zwiększy ich widoczność w Internecie ułatwiając użytkownikom znalezienie poszukiwanej publikacji.

Fakt posiadania przez BN najliczniejszych w Polsce zbiorów analogowych i cyfrowych oraz niedostępne wcześniej możliwości techniczne (takie jak chmura obliczeniowa, sieci semantyczne, wysoka przepustowość łączy i wiele innych) dają możliwość realizacji rozwiązań, które nie tylko w prosty sposób przenoszą działania ze sfery analogowej do cyfrowej (co było praktyką lat wcześniejszych), ale przyczyniają się także do uzyskania nowych jakości i w rezultacie powodują skokową zmianę na wielu płaszczyznach.

OMNIS będzie umożliwiał elektroniczny dostęp do danych prezentowanych na platformie w oparciu o e-usługi o najwyższym stopniu dojrzałości. Między innymi dzięki platformie OMNIS udostępnione zostaną zainteresowanym podmiotom narzędzia do pełnej i dynamicznej prezentacji oraz pobierania statystyk (kompletne statystyki rynku wydawniczego, statystyki wykorzystania zasobów etc.). Ponadto projekt „e-usługa OMNIS” umożliwi udostępnienie metadanych o obiektach cyfrowych do ponownego wykorzystania przez podmioty trzecie. Stanowi to otwarcie dostępu do zasobów sektora publicznego oraz ponownego ich wykorzystania. Udostępnione za pomocą e-usług OMNIS dane i obiekty będą służyć rozwojowi kultury i nauki.

Dzięki OMNIS i zastosowaniu chmury obliczeniowej powstanie nowy model przechowywania, przetwarzania, udostępniania i wykorzystania danych, bez ograniczeń terytorialnych czy sprzętowych, z długoletnimi korzyściami społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, edukacyjnymi, administracyjnymi i biznesowymi.

 

Dołącz do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS

Styczeń 2019

Zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie i wzrost zainteresowania publikacjami przez użytkowników to jedne z celów, jakie przyświecają tworzeniu Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS – e-usługi, która pozwoli na wygodną i skuteczną eksplorację bibliotecznych zasobów.

Biblioteka Narodowa zaprasza biblioteki i inne instytucje do współpracy w ramach projektu „e-usługa OMNIS” poprzez dołączenie do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS, będącej jednym punktem dostępu do zbiorów zgromadzonych w polskich bibliotekach.

Szczegóły 

 

Projekt „e-usługa OMNIS” – gdzie jesteśmy w drodze do celu?

Grudzień 2018

Projekt „e-usługa OMNIS” w 2018 roku wkroczył w kolejne etapy realizacji. Sukcesywnie zmierza do planowanego we wrześniu 2019 roku zakończenia prac nad ulepszeniem istniejących i wdrożeniem nowych e-usług, które w znaczący sposób poprawią dostęp do zasobów zgromadzonych w Bibliotece Narodowej i innych bibliotekach w całym kraju, do publikacji wydawców, a także wyników prac naukowych.

Sukcesem zakończyły się negocjacje z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczące zwiększenia zakresu rzeczowego projektu. W rezultacie podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z nowym aneksem, Biblioteka Narodowa dokona zakupu sprzęt IT na potrzeby rozbudowy repozytorium cyfrowego BN. Rozbudowa obejmie doposażenie centrum podstawowego i centrum zapasowego w nowoczesny sprzęt IT, który podniesie bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury wykorzystywanej do e-usług tworzonych w ramach projektu.

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS

Rok 2018 był czasem intensywnych prac nad systemem informatycznym i wdrażaniem e-usługi Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS. W czerwcu Biblioteka Narodowa wystosowała list intencyjny do bibliotek zachęcający do przystąpienia do e-usługi. Na stronie internetowej projektu uruchomiony został w tym celu formularz on-line, za pomocą którego można złożyć deklarację. Na podstawie dotychczas złożonych deklaracji i nawiązanych partnerstw, Biblioteka Narodowa będzie pobierać dane z ponad 2 500 bibliotek.

Rozbudowa sprzętowa repozytorium cyfrowego BN

W ramach zadania mającego na celu rozbudowę sprzętową repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej dostawy planowane do realizacji w 2018 r zostały zrealizowane, a sprzęt zainstalowany.

Rozbudowa systemu repozytorium i zapewnienie spójności serwisów dostępowych

Zakończono prace nad dokumentacją projektową systemu oferującego publiczne usługi dotyczące przyjmowania, przetwarzania, archiwizacji i prezentacji obiektów cyfrowych oraz metadanych. W ramach ww. dokumentacji opracowano m.in.: specyfikacje wymagań funkcjonalnych, dokumentację projektową GUI, dokumentację projektową API. Wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje prace polegające na rozwoju oprogramowania, wdrożeniu nowej architektury i funkcji repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbuduje interfejsy Polona.pl i e-ISBN. Stworzone w wyniku realizacji projektu e-usługi integrować będą funkcje i zasoby udostępniane przez obecne systemy: POLONĘ, Academicę i e-ISBN.

Zakup i implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla polskich bibliotek

W kwietniu 2018 roku Biblioteka Narodowa podpisała z firmą Ex Libris umowę na zakup i implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami – Alma, i wyszukiwarkę – Primo. System ten działający w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) zapewni wspólne środowisko katalogowe dla rożnych typów bibliotek w Polsce. Wdrożenie Almy w Bibliotece Narodowej zrealizowano w grudniu 2018 r.

Promocja i informacja

W ramach działań informacyjno-promocyjnych mających na celu wzbudzenie zainteresowania e-usługami będącymi produktami projektu OMNIS, w 2018 roku podjęto szereg działań. Wśród nich: prezentacje na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz na targach książki (Abu Zabi, Warszawa, Kraków), konsultacje z bibliotekarzami, naukowcami i wydawcami „Przemiany POLONY w ramach projektu e-usługa OMNIS”, szkolenia „POLONA/2miliony”, artykuły opublikowane w prasie branżowej (miesięczniki „Biblioteka Publiczna”, „Bibliotekarz”), jak również na stronie internetowej Biblioteki Narodowej oraz mapadotacji.gov.pl.

 

OMNIS – nowa jakość e-usług publicznych

Październik 2018

W czwartek 25 października na Małopolskim Forum Bibliotek odbywającym się w ramach 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej Dominik Cieszkowski przedstawił projekt „e-usługa OMNIS”.

Głównym tematem prezentacji były e-usługi, które zostaną udostępnione przez Bibliotekę Narodową we wrześniu 2019 roku

 • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS – usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;
 • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;
 • Polona w Chmurze dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi, zarządzania pracą zespołu naukowego i rozpowszechniania wyników badań;
 • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

Wśród korzyści wynikających z realizacji projektu „e-usługa OMNIS” wymienione zostały m.in.: oszczędność środków publicznych przeznaczanych przez biblioteki na zakup i utrzymanie oprogramowania oraz zaplecza sprzętowego, zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w internecie, zapewnienie jednego punktu dostępu do zasobów oraz wzrost wykorzystywania i zainteresowania publikacjami przez różne grupy użytkowników.

 

Zaproszenie na prezentację „OMNIS – nowa jakość e-usług publicznych”

Październik 2018

Biblioteka Narodowa zaprasza do udziału w prezentacji „OMNIS – nowa jakość e-usług publicznych” z udziałem Dominika Cieszkowskiego, zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej. Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 roku w ramach 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Do udziału i dyskusji zapraszamy przedstawicieli środowisk wydawniczego i bibliotekarskiego oraz wszystkie inne osoby zainteresowane projektem „e-usługa OMNIS”.

Dzień wcześniej, 24 października 2018 roku na Małopolskim Forum Bibliotek, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej wygłosi referat „Budowanie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej”.

 

Znajdź OMNIS na Mapie Dotacji

Lipiec 2018

Projekt „e-usługa OMNIS”, który jest współfinansowany w ramach osi priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd" oraz działaniu nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, znajduje się na Mapie Dotacji. To serwis Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którym można wyszukiwać i przeglądać polskie projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich.


Aby znaleźć projekt „e-usługa OMNIS” na Mapie Dotacji należy wejść na stronę mapadotacji.gov.pl.

Tu można zapoznać się z opisem projektu, sprawdzić jego kategorię, zasięg, wartość oraz kwotę dofinansowania. Ponadto da się ocenić projekt „e-usługa OMNIS” przy pomocy gwiazdek. Zainteresowani mogą pobrać również informacje o projekcie jako plik PDF gotowy do wydruku. Strona projektu na Mapie Dotacji została wzbogacona o specjalną prezentację.

 

Promocja OMNIS na Warszawskich Targach Książki

Maj 2018

Podczas 9. Warszawskich Targów Książki, największego międzynarodowego wydarzenia rynku wydawniczego odbywającego się w Polsce, Biblioteka Narodowa prezentowała nie tylko aktualną ofertę swojego wydawnictwa, ale również informacje na temat realizowanych przedsięwzięć. Na stanowisku BN odwiedzający, oglądając film lub korzystając z interaktywnego kiosku informacyjnego, mogli zapoznać się z założeniami projektu „e-usługa OMNIS”. W dniach branżowych dostępne były również specjalnie przygotowane ulotki dotyczące jednej z budowanych e-usług – Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS.

Informacji o projekcie „e-usługa OMNIS” udzielali pracownicy Biblioteki Narodowej, w tym osoba odpowiedzialna w ramach projektu za działania informacyjno-promocyjne, która wzięła również udział w debacie „Biblioteka przyszłości – jak zachęcić do korzystania z biblioteki w dobie smartfonów, Instagrama i aplikacji mobilnych”.


Z kolei zespół pracowników Biura ISBN podczas panelu, o nowościach w serwisie e-ISBN i na spotkaniach z wydawcami, mówił o pożytkach płynących ze standaryzacji i przystąpienia do e-usługi Repozytorium wydawnicze e-ISBN realizowanej w ramach projektu „e-usługa OMNIS”. Umożliwi ona zbudowanie i udostępnienie jednolitej bazy danych publikacji rynku wydawniczego oraz wymianę metadanych o publikacjach planowanych, publikacjach dostępnych na rynku księgarskim oraz tych, których nakłady zostały wyczerpane.


Biblioteka Narodowa kupiła nowy system do katalogowania i udostępniania zbiorów

Kwiecień 2018

We wtorek 24 kwietnia Biblioteka Narodowa podpisała z firmą Ex Libris umowę na zakup i implementację zintegrowanego systemu zarządzania zasobami – Alma i wyszukiwarkę – Primo, realizując jeden z elementów projektu „e-usługa OMNIS” finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 2 osi priorytetowej Programu Polska Cyfrowa 2014–2020.

Biblioteka Narodowa, w drodze przetargu nieograniczonego, zakupiła usługę jednolitego systemu bibliotecznego w chmurze dla instytucji chcących przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. System zostanie w pierwszej kolejności wdrożony w Bibliotece Narodowej (do grudnia 2018 r.) i następnie (do sierpnia 2019 r.) w jednej bibliotece akademickiej, wojewódzkiej i powiatowej. Biblioteki te zostaną wybrane spośród tych, które zadeklarowały chęć pracy w ramach projektu OMNIS.


Implementacja systemu jest początkiem dostarczania narzędzi do budowy ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. System jest przygotowany do pracy z serwerów chmurowych, bez opcji instalacji lokalnej, dzięki czemu biblioteki mogą zrezygnować z kosztów drogiego zaplecza serwerowego. Całość obsługi odbywać się będzie przez przeglądarkę internetową, co pozwoli bibliotekom uniezależnić się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych.

Ex Libris jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań chmurowych dla bibliotek, a system Alma i wyszukiwarka Primo to dziś najnowocześniejsze rozwiązania realizujące potrzeby wszystkich typów bibliotek, od największych narodowych, po najmniejsze specjalistyczne. Ex Libris obsługuje tysiące klientów w ponad 90 krajach. W Polsce firma rozpoczęła wdrażać swoje rozwiązania w różnych typach bibliotek na początku lat 90. XX w.

 

OMNIS na Targach Książki w Abu Zabi

Kwiecień 2018

Polska wystąpiła w roli gościa honorowego Międzynarodowych Targów Książki w Abu Zabi. Podczas trwającego między 25 kwietnia a 1 maja 2018 roku święta książek Biblioteka Narodowa przygotowała dwie wystawy oraz promowała swoje publikacje na stanowisku wystawienniczym. Centralną Bibliotekę Państwa reprezentował jej dyrektor – dr Tomasz Makowski, który zaprezentował bogactwo polskiej kultury piśmienniczej m.in. pochodzące ze skarbca Biblioteki Narodowej wskazując na ważne dla Polski wydarzenia historyczne oraz przedstawił aktualnie prowadzone działania i projekty.

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprezentowano także projekt „e-usługa OMNIS”. Tomasz Gruszkowski (Szef Ośrodka Ochrony i Konserwacji IFLA, Zakład Zbiorów Cyfrowych) podkreślił znaczenie innowacyjnych projektów realizowanych przez Bibliotekę Narodową w wystąpieniu Visit Poland via the (Digital) Book: How We’re Striving to Make Poland’s Culture Accessible.

Prelegent przedstawił wyniki badań rynku wydawniczego i czytelnictwa książek prowadzonych przez Bibliotekę Narodową oraz wskazał na znaczenie nowych usług udostępnianych bibliotekom, innym instytucjom i użytkownikom w ramach projektów „e-usługa OMNIS” i Patrimonium. Przybliżył koncepcję jednego punkt dostępu do zbiorów pochodzących z polskich bibliotek oraz od wydawców, który zapewni Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS. Ponadto omówił dalsze założenia projektu „e-usługa OMNIS”, innowacyjność podejmowanych działań oraz udostępnienie nowoczesnych usług elektronicznych dla bibliotek i innych podmiotów.
Wskazał m.in. na system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek działający w modelu chmurowym, nowoczesne e-usługi rozwijające POLONĘ, ale także na Repozytorium wydawnicze e-ISBN, które będzie ściśle powiązane z nowymi publikacjami i kształtem rynku wydawniczego. W dyskusji podkreślano konieczność reagowania przez biblioteki na potrzeby różnorodnych użytkowników w sposób innowacyjny oraz wyrażano zainteresowanie szczegółami rozwiązań zaplanowanych w projekcie „e-usługa OMNIS”.

Prezentacje ze spotkania konsultacyjnego „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”

Marzec 2018

POLONA w Chmurze dla bibliotek, POLONA w Chmurze dla naukowców oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN to trzy e-usługi wchodzące w skład jednego z zadań realizowanego w projekcie e-usługa OMNIS.

W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem projektu technicznego i implementacją wymienionych e-usług, w szczególności dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników.
W poniższych prezentacjach ze spotkania konsultacyjnego „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”, które odbyło się 22 marca 2018 r., zostały omówione założenia poszczególnych e-usług oraz korzyści wynikające z ich integracji.

POLONA dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi w jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce. Pozwoli także na archiwizowanie ważnych dokumentów i publikacji w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

POLONA dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi i zarządzania pracą zespołu naukowego. Umożliwi tworzenie i publikowanie online tekstów naukowych, prezentowanie wyników badań na zasadach Open Access i zwiększenie ich widoczności m.in. w ramach Multiwyszukiwarki OMNIS.

POLONA dla wydawców (Repozytorium wydawnicze e-ISBN) – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Dzięki temu wydawcy poprawią widoczność swoich zasobów w Internecie, docierając z informacjami o publikacjach do szerokiego grona odbiorców.


Prace nad nową POLONĄ – spotkanie konsultacyjne

Marzec 2018

W Bibliotece Narodowej dyskutowano o rozwoju POLONY i e-usługach, które są komponentami projektu e-usługa OMNIS. W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło prawie 200 osób z całej Polski.

W czwartek 22 marca w Bibliotece Narodowej miało miejsce spotkanie konsultacyjne „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”. Celem spotkania było zaprezentowanie kierunku rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz wskazanie kluczowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych do zastosowania w ramach poszczególnych e-usług.

Czytaj więcej

 

Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS – konsultacje

Biblioteka Narodowa zaprasza bibliotekarzy, naukowców, wydawców i wszystkich zainteresowanych na konsultacje „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”, które odbędą się 22 marca 2018 r. Celem spotkania jest zaprezentowanie kierunku rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz wskazanie kluczowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych do zastosowania w ramach poszczególnych e-usług.

Czytaj więcej

 

OMNIS – inwestycja w przyszłość polskiego bibliotekarstwa

Listopad 2017

Podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie Biblioteka Narodowa zaprosiła bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Biblioteka to inwestycja”. Jej celem było podkreślenie znaczenia inwestowania w biblioteki. O potrzebie dyskusji na ten temat świadczył fakt, że wszystkie miejsca na sali były zapełnione. Uczestnicy wysłuchali 6 referatów oraz wzięli aktywny udział w panelu dyskusyjnym.

Podczas powitania gości wskazano różne aspekty inwestowania w biblioteki. Jednym z nich jest tworzenie i dostarczanie nowoczesnych i funkcjonalnych usług bibliotecznych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych. Najlepszym przykładem nowych usług są projekty i inicjatywy takie jak e-usługa OMNIS, Patrimonium, Academica czy POLONA realizowane przez Bibliotekę Narodową.

Jeden z referatów przedstawionych 26 października br. dotyczył projektu e-usługa OMNIS. W wystąpieniu „Biblioteka jako kapitał społeczny, czyli lokata w czytelnika” Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i Informacja w Zespole projektowym do realizacji projektu e-usługa OMNIS, przybliżyła znaczenie projektu, który przy wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii jest inwestycją w przyszłość e-usług bibliotecznych odpowiadających potrzebom współczesnych użytkowników.

W referacie zaznaczono, że projekt e-usługa OMNIS jest inwestycją w kapitał społeczny ukierunkowaną na użytkowników, który zapewni im jeden punkt dostępu do książek i innych zbiorów bibliotecznych znajdujących się w bibliotekach oraz instytucjach kultury.

– Projekt OMNIS składa się z czterech niezależnych, ale zazębiających się usług. Jest to projekt, który będzie przyszłością polskiego bibliotekarstwa. Jest on nowoczesny, potrzebny i wszyscy użytkownicy będą z niego korzystać – zaznaczył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w panelu dyskusyjnym – To ponad 63 mln zł pochodzących ze środków europejskich na unowocześnienie m.in. administracji, gdyż to właśnie biblioteki są kluczowe dla sprawnej administracji w Polsce – podkreślił.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział prelegenci z Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Pytania do prelegentów kierowali także zgromadzeni na sali licznie przybyli goście. Rozważania panelistów były skupione wokół strategii rozwoju bibliotek, roli finansowania i wspierania działalności bibliotecznej, tworzenia otwartej przestrzeni dla lokalnej społeczności oraz inwestowania w czytelnika.

 

OMNIS. System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek – relacja ze spotkania konsultacyjnego

Lipiec 2017

W ostatni piątek czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne dla bibliotekarzy „System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek” w ramach realizacji projektu „E-usługa OMNIS”. Jego tematem było zaprezentowanie najważniejszych funkcjonalności ogólnopolskiego systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi oraz zagadnień związanych z jego wdrażaniem.

Bibliotekarze zainteresowani tematem licznie przybyli do Biblioteki Narodowej – łącznie 144 przedstawicieli z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.

W pierwszej części w imieniu dyrektora Biblioteki Narodowej uczestników powitała Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i informacja projektu „E-usługa OMNIS”, podkreślając, że jednym z celów projektu „E-usługa OMNIS” jest realizacja zapisu art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. dotyczącego tworzenia spójnej i jednolitej ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

W ramach zadania 4., którego dotyczyło spotkanie konsultacyjne, zostanie zakupiony nowoczesny i funkcjonalny system informatyczny dla bibliotek. Umożliwi on z jednego punktu dostępu dostarczanie użytkownikom opracowanych według jednolitych zasad precyzyjnych danych dotyczących nie tylko tradycyjnych zasobów bibliotecznych, ale także zbiorów cyfrowych oraz informacji z rynku wydawniczego.

Główną częścią spotkania była prezentacja Kacpra Trzaski, zastępcy kierownika Instytutu Bibliograficznego oraz kierownika zadania 4. projektu „E-usługa OMNIS”. Prelegent omówił najważniejsze elementy systemu informatycznego dla bibliotek: dostęp do piśmiennictwa polskiego z jednego miejsca oraz podniesienie jakości wyszukiwania zbiorów bibliotecznych i wydawniczych. System ten ma działać w chmurze, dzięki czemu będzie dostępny w przeglądarce internetowej bez konieczności tworzenia rozbudowanego zaplecza serwerowego. Rozwiązane to zgodne jest z oczekiwaniami wszystkich typów bibliotek. Dzięki wdrożeniu modelu jednego miejsca dostępu OMNIS zapewni integrację różnorodnych systemów i narzędzi informatycznych, co umożliwi pozyskiwanie informacji z wielu rozproszonych i zróżnicowanych źródeł. Całość przybierze charakter usługowy. W efekcie system zintegrowanego zarządzania zasobami zapewni wspólne środowisko katalogowe, kompleksowo dostarczy precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych opracowanych według jednolitych zasad oraz poprawi jakość świadczonych e-usług bibliotecznych.

Usługa „system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek”, zostanie zakupiona i udostępniona wszystkim instytucjom chcącym przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. Implementacja systemu zarządzania zasobami dla polskich bibliotek rozpocznie się po jego zakupie w wyniku przetargu nieograniczonego, natomiast wdrożenie potrwa do czasu zakończenia projektu „E-usługa OMNIS” (wrzesień 2019 r.).

Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji o przyszłości ogólnopolskiego systemu informatycznego. W tym celu bibliotekarzy zaproszono do zabrania głosu w dwóch grupach dyskusyjnych by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy.

W pierwszej grupie dyskusyjnej Kacper Trzaska omówił wyniki prac związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup zintegrowanego systemu, w tym metodę prac, konsultacje funkcjonalności przeprowadzone z zespołem bibliotekarzy z różnych jednostek, konsultacje wymagań pozafunkcjonalnych oraz kierunki prac.

W drugiej grupie, w której udział wzięli bibliotekarze systemowi, prowadząca Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego oraz Główny użytkownik w projekcie „E-usługa OMNIS” przybliżyła funkcjonalności zintegrowanych systemów bibliotecznych obecnie wykorzystywanych w bibliotekach różnych typów. W dalszej części uczestnicy rozmawiali o indywidualnym dostosowaniu systemów bibliotecznych, ich ograniczeniach oraz możliwościach ulepszenia.

Po krótkiej przerwie odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Projektu „E-usługa OMNIS” pod przewodnictwem Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.

 

Projekt OMNIS – prezentacja systemu zintegrowanego zarządzania zasobami. Konsultacje z bibliotekarzami

30 czerwca 2017

Biblioteka Narodowa zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone realizacji projektu e-usługa OMNIS. Tym razem zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy systemu zarządzania zasobami i zagadnienia związane z jego wdrażaniem. Ku końcowi zmierzają intensywne prace związane z przygotowaniem wymagań planowanego systemu – liczymy na Państwa obecność i głosy w dyskusji, by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy wszystkich bibliotekarzy.

Czytaj więcej

 

Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS”

7 lutego 2017

– OMNIS jest przedsięwzięciem wpisującym się w realizowaną przez Bibliotekę Narodową politykę rozwoju świadczonych usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają współczesnym standardom – tłumaczył na wstępie konferencji otwierającej projekt „e-usługa OMNIS” dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Czytaj więcej