Biblioteka dla seniora - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka dla seniora

„Biblioteka dla seniora" jest szkoleniem rozwijającym kompetencje psychologiczne bibliotekarzy. To oferta skierowana przede wszystkim do bibliotek i instytucji, które pragną poszerzyć swoją działalność o ofertę skierowaną do rosnącej wciąż grupy czytelników – seniorów.

Początek XXI wieku przyniósł trwałe przemiany demograficzne, związane ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. W efekcie powstała grupa ludzi nieczynnych zawodowo, ale wciąż pełnych sił życiowych, zainteresowanych rozwijaniem swych pasji, szukających ciekawych form spędzania czasu. Dlatego też seniorzy są obecnie coraz liczniejszą i coraz ważniejszą kategorią użytkowników bibliotek, należą do najaktywniejszych uczestników wszelkich inicjatyw kulturalnych.

Biblioteka pełniąc funkcję centrum działań społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym powinna być przygotowana na realizację wyzwań dotyczących tej grupy społeczeństwa.
Nasze szkolenie przygotuje Państwa bibliotekę do współpracy z pokoleniem 60+, pozwoli poznać potrzeby seniorów, ich oczekiwania w stosunku do biblioteki oraz metody aktywizacji w społeczności lokalnej.

Program zajęć:

  • Problematyka „Seniorzy a społeczeństwo": starzejące się społeczeństwo (wizja demograficzna), starzenie się z punktu widzenia medycyny i psychologii, obraz seniora w opinii społecznej, seniorzy o sobie samych, itp.
  • Rola instytucji związanych z seniorami (biblioteki publiczne, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, ośrodki kultury)
  • Zagadnienia związane z tematem „Senior w bibliotece publicznej": senior – natręt czy partner?, rola bibliotekarki/rza w pracy z seniorami, itp.
  • Formy pracy z seniorami: tradycyjne udostępnianie zbiorów (książka i czasopismo), książka mówiona (w tym nowe środki zapisu), książka na telefon, książka z dużym drukiem, kursy, spotkania autorskie, koncerty okolicznościowe, wystawy prac, dyskusyjne kluby książki, itp.
  • Prezentacja działań bibliotek publicznych na rzecz aktywizacji seniorów
  • Planowanie własnych działań na rzecz aktywizacji seniorów

Metody pracy:

  • wykłady
  • warsztaty
  • drama
  • praca w grupach zadaniowych

Czas trwania: 16 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 310 zł netto + 23% VAT (od osoby)

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia