Część I Budowanie partnerskich paktów lokalnych - Biblioteka Narodowa

EN

Część I Budowanie partnerskich paktów lokalnych

Szkolenie to jest jedną z trzech części cyklu szkoleniowego „Biblioteka jako centrum działań społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym".
Celem szkolenia jest wsparcie tych bibliotekarzy, którzy w ramach swojej działalności pragną realizować projekty wspólnie z innymi instytucjami, np. Gminnym Ośrodkiem Kultury czy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, na rzecz lokalnej społeczności.

Wspólnie z prowadzącą uczestnicy spróbują sobie odpowiedzieć na pytania: jak sprawić, żeby „niemożliwe" stało się „możliwe"? Jak pokonać tzw. opór materii? Jak przekonać do swoich działań innych? Gdzie szukać sojuszników? Co w codziennej pracy oznacza: „Myśl globalnie, działaj lokalnie"?

Program zajęć:

  • Wprowadzenie do problematyki: partnerstwo społeczne, dialog społeczny a dialog obywatelski, kooperacja społeczna, lokalna współpraca, animacja społeczna, wkład stron w partnerstwo, integracja społeczna, itp.
  • Poznanie elementów koniecznych do powstania paktu lokalnego
  • Kształtowanie umiejętności dobierania narzędzi do tworzenia paktów lokalnych.
  • Poznanie procedur i procesów towarzyszących powstawaniu paktów lokalnych: diagnozowanie, określanie celów i priorytetów, tworzenie koalicji, podział odpowiedzialności, itp.
  • Kształtowanie umiejętności tworzenia harmonogramu działań, przeprowadzania monitoringu działań i określania mierników efektywności.

Formy i metody pracy:

  • Miniwykłady
  • Analiza przypadków
  • Warsztaty

Wykładowczyni:

Szkolenie prowadzi Maria Dąbrowska, trenerka z wieloletnim doświadczeniem i animatorka różnorodnych działań społecznych, posiadająca praktykę m.in. w pracy w trudnym środowisku społecznym.

Czas trwania: 16 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 330 zł netto + 23% VAT (od osoby)

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia