Gatunki publikacji dla dzieci i młodzieży: teoria i praktyka katalogowania - Biblioteka Narodowa

EN

Gatunki publikacji dla dzieci i młodzieży: teoria i praktyka katalogowania

Gatunki publikacji dla dzieci i młodzieży: teoria i praktyka katalogowania

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób, które brały już udział w szkoleniach z katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Narodowej (wrzesień i październik 2022, kwiecień 2023), jak i do wszystkich innych bibliotekarzy, którzy mają kontakt z publikacjami dla najmłodszych odbiorców i chcieliby poszerzyć wiedzę na temat poszczególnych deskryptorów gatunku stosowanych podczas ich katalogowania. Omówione zostaną deskryptory wykorzystywane do opisania literatury pięknej, publikacji popularnonaukowych oraz dydaktycznych, a także gatunki szczególnie charakterystyczne w dziedzinie książek dla dzieci i młodzieży: książki zabawki, książki dla małych dzieci, książki do kolorowania, książki do wypełniania, gry i zabawy umysłowe oraz książki obrazkowe. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z przykładowymi publikacjami z poszczególnych gatunków oraz omówić własne doświadczenia z praktyki bibliotekarskiej.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

 • Justyna Morawska – kustosz, koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej i Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.
 • dr Grażyna Lewandowicz-Nosal – adiunkt, kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Członek kolegium redakcyjnego czasopism „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” i „Poradnik Bibliotekarza”. Juror ogólnopolskiej nagrody literackiej im. K. Makuszyńskiego, wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji fachowych na temat bibliotek publicznych dla dzieci, literatury dziecięcej, tłumacz Wytycznych IFLA dla bibliotek dla dzieci.
 • Iwona Laskowska – kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Program szklenia:

 • Katalogowanie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Narodowej – powtórzenie wiadomości i omówienie gatunków literackich:
  • podstawowe informacje o opisach bibliograficznych publikacji dla dzieci i młodzieży,
  • omówienie deskryptorów gatunków literackich wykorzystywanych podczas katalogowania literatury pięknej dla dzieci i młodzieży (m.in. powieść przygodowa, obyczajowa, fantastyka, fantasy, science fiction, dystopia, kryminał).
 • Katalogowanie publikacji popularnonaukowych i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży: cechy charakterystyczne i problematyczne kwestie:
  • publikacje popularnonaukowe a publikacje dydaktyczne – definicje i zastosowanie,
  • omówienie najpopularniejszych deskryptorów gatunków stosowanych podczas katalogowania publikacji popularnonaukowych i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
  • przykłady opisów i omówienie problematycznych przypadków.
 • Książka zabawka i nie tylko: o publikacjach dla najmłodszych czytelników:
  • przegląd deskryptorów gatunku wykorzystywanych podczas katalogowania publikacji dla najmłodszych odbiorców: od „Gier i zabaw umysłowych” po „Książki dla małych dzieci”,
  • publikacje służące do zabawy: książki zabawki i książki do kąpieli,
  • przykłady zastosowania poszczególnych deskryptorów.
 • Książka obrazkowa – historia, trudności definicyjne, katalogowanie:
  • przegląd definicji współczesnych książek obrazkowych (picturebooków),
  • książka obrazkowa w praktyce katalogowania Biblioteki Narodowej – przykłady opisów bibliograficznych,
  • co jest książką obrazkową, a co nią nie jest? Problematyczne „gatunki pokrewne”.
 • Warsztaty

Część warsztatowa szkolenia oparta będzie na prezentacji książek dla dzieci i młodzieży pochodzących z bieżącego wpływu egzemplarza obowiązkowego i stanowiących ciekawe lub problematyczne przykłady zastosowania poszczególnych deskryptorów gatunku. Uczestnicy szkolenia będą mogli w tym czasie podzielić się swoimi doświadczeniami, pytaniami i wątpliwościami związanymi z katalogowaniem publikacji z dziedziny literatury dla dzieci i młodzieży.

Formy i metody pracy:

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania:

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia